För lång väntan på bostad

Johanneshov En man som behövde en bostad med särskild service har fått vänta i över ett år på att få sin bostad sedan hans ansökan beviljats.

Nu yrkar Socialstyrelsen att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska betala 78 000 kronor i månaden, retroaktivt från den 12 maj 2012, tills mannen har fått en bostad.

Enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska ett beslut om insats i princip verkställas genast.