För långt att pendla med båt från Värmdö

Värmdö kommun föreslog två pendelbåtslinjer mellan Värmdö och Stockholm. Men förslagen slopades, vilket kommunen nu kritiserar i en egen rapport.

Hoppa på båten mot Stockholm vid en brygga i Gustavsberg, Hålludden, Ålstäket, Hemmesta, Torsby eller Norra Lagnö. Detta skulle bli möjligt om kommunens förslag på pendelbåtslinjer blev verklighet. Men trafiknämnden valde bort linjerna från listan över prioriterade båtpendlingslinjer i länet. Detta kritiserar nu kommunen.

– Vi bör vara med i planen för att snabbt få igång bättre kollektivtrafik på vattnet, säger Värmdö kommuns trafikplanerare Patrik Stenberg.

Han menar att den kommande renoveringen av Slussen v gör det extra aktuellt med fler pendelmöjligheter. Att allt fler flyttar till kommunen är också en faktor.

– Kommunen växer och det är redan fullt i kollektivtrafiken. Därför skulle det vara bra att kunna använda vattenvägarna, säger Patrik Stenberg.

Trafikförvaltningen gjorde en utredning om båtpendling som blev klar redan i januari förra året. Två pendelbåtslinjer föreslogs i länet, men ingen från Värmdö. Detta utan att Stockholms läns landsting (SLL) hämtade in synpunkter från berörda kommuner genom remittering.

Nu är även en ny utredning gjord, men inte heller den ska skickas på remiss. Fler linjer föreslås, men återigen utesluts Värmdöbryggor.

– Båtlinjer därifrån är inte konkurrenskraftiga eftersom restiden blir längre än den landbaserade SL-trafiken, säger Jens Plambeck, förvaltningens chef för strategisk utveckling.

Nu kritiserar kommunen utredningarna i en egen lägesrapport.

– Vi ville avvakta tills utredningarna skickades på remiss, men det gjordes aldrig, säger Patrik Stenberg om skrivelsen, som nu har skickats till trafiknämnden.

– Vi vill visa SLL att det finns goda möjligheter till båtpendling i Värmdö.

Trafiknämnden har ännu inte godkänt den senaste utredningen. Värmdö kommun hoppas på att nämnden beaktar synpunkterna vid beslutstillfället, som troligtvis blir den 27 augusti.

Fakta

Gustavsberg – city skulle kunna gå i dag

Värmdö kommun vill att landstinget vidare utreder linjer mellan Gustavsberg och Nybrokajen via Hålludden samt mellan Ålstäket och Nybrokajen via Hemmesta, Torsby och Norra Lagnö.

Gustavsbergs hamn skulle redan i dag kunna fungera som pendelbrygga.

Under arbetet med en ny detaljplan diskuteras även möjligheterna till en brygga i Ålstäket.

Övriga bryggor skulle behöva byggas om.