För lätt att klättra ut genom fönstren

En elev klättrade ut genom ett fönster på andra våningen och in genom ett annat.

Nu måste Grimstaskolan gör ­något åt fönstren.

Det var i januari som en elev klättrade ut genom ett fönster från aulan på andra våningen. Från fönstren är det fem meter till marken. Eleven tog sig ut på fönsterblecket, förflyttade sig mellan fönstren och smet in i fönstret bredvid.

Skolan anmälde händelsen till Arbetsmiljöverket. Myndigheten har gjort en inspektion på skolan och konstaterar att en allvarlig fallolycka kunde ha inträffat.

Aulan har 13 stora fönster där varje fönster har tre rutor. Varje fönsterruta går att öppna separat. Två av fönsterrutorna går att öppna helt så att elever lätt kan komma ut. Arbetsmiljöverket kräver nu att skolan undersöker samtliga fönster i aulan och vidtar åtgärder för att förebygga risker.

– Vi kommer att göra en översyn av alla fönster och ta bort handtagen och byta dem mot avtagbara handtag så att eleverna inte kan öppna själva, säger Mikael Kaspar, rektor för Grimstaskolan.

Fönstren ska inte gå att öppna på vid gavel.

– Vi måste kunna öppna och vädra, men eleverna ska inte kunna klättra ut.

Arbetsmiljöverket konstaterade också att när större grupper har aktiviteter i aulan, vilket sker dagligen, blir ljudnivån väldigt hög och det finns risk för hörselskador. Skolan ska därför erbjuda dem som arbetar i den miljön lämpligt hörselskydd.

Vi måste kunna öppna och vädra, men eleverna ska inte kunna klättra ut.