För lite slöjd på schemat

Bromma Elever i grundskolan ska få 330 timmars slöjdlektioner totalt.

Nu har Raoul Wallenbergskolan i Bromma anmälts för att eleverna där får för lite slöjd. Enligt anmälan skulle barnen få 34 procent för lite undervisning i förhållande till timplanen.

Anmälan gjordes till Skolinspektionen som har inlett en utredning och nu kräver att skolan svarar på hur mycket slöjd eleverna egentligen får.

– De får absolut rätt antal timmar. Det ska vi redovisa i vårt svar till Skolinspektionen, säger rektorn Christer Petterson

Skolan har till den 13 juni på sig att lämna sitt svar.