För mycket mat i soptunnan

Saneringsteknikerna Jonna Nyberg, Markus Ahlm och Anders Hjelm hittar allt möjligt bland soporna. ”Förut hittade vi en påse full av kanyler, blodprover och andra sjukhusgrejer. Det är rätt otrevligt när det ligger bland soporna”, säger Anders Hjelm.
Saneringsteknikerna Jonna Nyberg, Markus Ahlm och Anders Hjelm hittar allt möjligt bland soporna. ”Förut hittade vi en påse full av kanyler, blodprover och andra sjukhusgrejer. Det är rätt otrevligt när det ligger bland soporna”, säger Anders Hjelm.
530 kilo sopor. Så mycket skräp slänger en Vallentunabo varje år.

Nu måste kommunen bli bättre på sophantering.

– Vi hamnar långt ifrån målet, säger Beri Fajic, renhållningshandläggare.

På ett bord uppställt i en lokal på återvinningscentralen Löt i Vallentuna kommun, häller saneringsteknikern Anders Hjelm ut innehållet ur en platspåse. Lila och gula servetter, platsglas och mönstrade papptallrikar blandas med halvätna bullar och en svårdefinierad sörja.

– Någon verkar ha haft kalas, konstaterar han och börjar sortera upp soporna utifrån material.

Under två dagar analyseras ett ton sopor från villor och flerbostadshus i Vallentuna, för att ta reda på vad som slängs. Bananskal, ölflaskor, foliebitar och korvförpackningar samsas om utrymmet med kattsand, tvättsvampar och brödskivor i de stora kartongerna på golvet.

I snitt kastar en Vallentunabo 530 kilo sopor per år. Av dessa räknas 232 kilo som brännbart, alltså sådant vi hivar direkt i soppåsen. Hälften av detta är mat, vilket är alldeles för mycket.

År 2020 ska nämligen minst hälften av hushållsavfallet materialåtervinnas, enligt kommunens avfallsplan. För att nå dit måste insamlingen av matavfall bli bättre, menar Ingrid Olsson kommunikationschef SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB).

– Det finns ännu inget system för återvinning av matavfall i Vallentuna. När det kommer måste det göras enkelt och attraktivt för invånarna, säger hon.

Tillsammans med Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, och Upplands Väsby har Vallentuna upprättat en gemensam avfallsplan för att minska mängden sopor och öka återvinningen.

År 2010 skulle minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas. Ett år senare, 2011, visade sig siffran för Vallentuna inte ens uppnå sju procent. Sex av de övriga kommunerna har redan infört metoder som ska leda till ökad sortering. Efter ett år hade Sundbyberg ökat insamlingen av mat med 419 ton, vilket är mer än hälften.

Nu har en utredning startats i Vallentuna för att få bukt med matavfallet. Anledningen till varför de inte agerat tidigare beror på det avtal kommunen slutit med företaget som har hand om sophämtningen, enligt Elwe Nilsson (M), nyligen ordförande i miljö– och samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi måste avvakta tills det är dags att sluta ett nytt avtal. Det får man ha förståelse för, säger han.

I år ska minst 40procent av hushållsavfallet återvinnas, enligt regeringens miljömål. Ett minst sagt tufft mål för Vallentuna. Förra året återvanns nämligen endast 24 procent av hushållsavfallet i kommunen. Till hösten hoppas Beri Fajic att ett beslut ska vara taget.

– Vi hamnar långt ifrån målet och måste verkligen anstränga oss om vi ska komma ikapp, säger Beri Fajic.

” Vi hamnar långt ifrån målet och måste verkligen anstränga oss om vi ska komma ikapp. Beri Fajic