För sent att se modell av Handen

HANDEN I Lokaltidningen Mitt i den 19 juni fanns en notis om att man just nu kan tycka till om detaljplanen för nya centrala Handen, Haningeterrassen, som är ute på samråd till den 30 juli.

Tyvärr stod dock felaktigt att man den 13 juli kunde se en modell över projektet vid ett öppet hus i Kulturhuset. Detta möte har redan hållits. Vi beklagar misstaget.