För sjuk personal – då vill kommunen sälja

Personalen på Gustavsgården har för hög sjukfrånvaro. Av den anledningen vill Värmdö kommun låta privata vårdföretag ta över verksamheten på äldreboendet.

Nästa vecka fattas beslut om Gustavsgårdens framtid. Då förväntas vård- och omsorgsnämnden säga ja till att påbörja arbetet med att låta ett privat vårdföretag ta över verksamheten.

Läs mer: Gustavsgården kan privatiseras

Nu kan Mitt i berätta att en av anledningarna till att Värmdö kommun vill sälja ut verksamheten är hög sjukfrånvaro hos personalen. Enligt nya uppgifter ska den totala sjukfrånvaron ha varit 13,3 procent det senaste året, vilket har bidragit till ett underskott.
– Det är en del av det, det är inget tal om den saken, säger Jan Dolk (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Sedan 2011 har äldreboendet gått back med totalt nio miljoner kronor. Förutom sjukfrånvaron kommer även svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens och erfarenhet, något som har medfört köp av kostsamma bemanningstjänster. Därför skulle ett bemanningsföretag vara effektivare, enligt förslaget som vård- och omsorgsnämnden ska besluta om.

”Jag är rädd att förlora jobbet om jag pratar om detta”

När Mitt i försöker prata med personal på Gustavsgården om vad en privatisering skulle innebära för dem, och även få svar på varför de tror att sjukfrånvaron är så hög, är det svårt att få någon att ställa upp och berätta om situationen.
– Jag är rädd att förlora jobbet om jag pratar om detta, säger en av de anställda.

En annan berättar att stämningen bland personalen har varit orolig sedan beskedet.

Inte heller Jan Dolk kan svara på varför personalen haft en sådan hög sjukfrånvaro och vad som gjorts från kommunens håll för att förbättra situationen.
– Jag har inte pappren framför mig, säger han.

”Höga sjuktal beror generellt på tung, både psykisk och fysisk, arbetsbelastning som en följd av bristande resurser, för lite egenmakt och personalinflytande ”

Oppositionsrådet Mikael Lindström (S), tycker att kommunen ”sparkar nedåt” när de säger att anledningen till underskottet beror på den egna personalen.
– Höga sjuktal beror generellt på tung, både psykisk och fysisk, arbetsbelastning som en följd av bristande resurser, för lite egenmakt och personalinflytande samt ledningens förmåga att skapa en tydlig struktur, bra arbetsmiljö och motivation. Det är lätt för de högsta politiska företrädarna och höga cheferna i Skogsbo att sparka nedåt i stället för att börja med att sopa trappan uppifrån. Personalen slår ofta knut på sig själv för att göra ett jobb de är besjälade av, trots att de får usla förutsättningar med ständiga nedskärningar, säger han.

Enligt den preliminära tidsplanen kan ett privat vårdföretaget ta över driften av äldreboendet hösten 2018.

Läs mer: 
Äldre protesterar
Gustavsgården kan bli privat