ANNONS

För stora grupper på dagis kritiseras

Barngrupperna i kommunala förskolor i innerstan är för stora.

Nu får Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm kritik av Skolinspektionen.
ANNONS

Det finns en rekommendation på 18 barn i de äldre barngrupperna och 14 i de yngre – men barngrupperna i de kommunala förskolorna är för stora på Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen. Östermalm har flest stora barngrupper.

– Det är olyckligt. Vi strävar efter att följa rekommendationerna, säger Mats Claesson avdelningschef för barn och ungdom på Östermalm.

Enligt en brukarundersökning gjord 2010 var föräldrarna på Östermalm mest nöjda med sina barns förskolor i Stockholm. Även föräldrar på Norrmalm och Kungsholmen var nöjda. Trots det har Skolinspektionen efter inspektioner gjorda i maj riktat kritik mot gruppstorlekarna i förskolor i samtliga stadsdelar.

Kritiken, som stadsdelarna fick i slutet av september, riktas mot bristen på uppföljning och utvärdering av barngruppernas storlek. Det leder, enligt Skolinspektionen, till att det inte går att bedöma vilken effekt storleken ger för barnen och pedagogiken.

Stadsdelarna måste därför nu göra konsekvens- utredningar.

Birgit Marklund Beijer, gruppledare för Socialdemokraterna på Östermalm, anser att gruppernas storlek har betydelse.

– Vi anser att kvaliteten är beroende av gruppstorleken och att de därmed måste minskas.

Kerstin Emriksson, avdelningschef för barn och ungdom på Kungsholmen, säger att kvalitet inte handlar om gruppstorleken.

– Det är pedagogtätheten som är viktigast hos oss. Storleken säger inget om en pedagogisk verksamhet.

ANNONS

Stefan Larsson Lindmark, avdelningschef på förskola och fritid, Norrmalm, säger att man håller sig inom den tillåtna gränsen.

– Vi har barngrupper med max fem och tio procent över den rekommenderade gränsen, och det är tillåtet.

Fakta

Barn i kommunala förskolor

Källa: Stadsdelsförvaltningarna