Förälder har anmält skola efter mobbing

HANINGE En kommunal skola har anmälts till Barn- och elevombudet av en förälder som anser att rektorn och skolledningen gjort alldeles för lite för att stoppa kränkningarna mot anmälarens barn.

Under en treveckorsperiod ska barnet ha fått utstå trakasserier på Facebook, förföljelser, knuffar och mulningar med snö utan att rektorn agerat, menar föräldern.

”Som förälder har jag anmält detta för att det är helt oacceptabelt och oansvarsfullt från först och främst rektorns sida”, står det i anmälan.