Föräldraoro över krympta resurser

Bland föräldrarna på skolor som får mindre pengar nästa år är oron stor.

– Det här beslutet kommer att drabba barnen, säger Annika Wallin, ordförande i föräldrarådet på Fjällenskolan.

Flera av skolorna i det välbärgade Viksjö kommer att få minskade resurser nästa år.

En av dem som drabbas hårt är Fjällenskolan där ersättningen sänks från 4 500 kronor per elev och år till 3 500 kronor. Totalt blir det ett minus på nära en halv miljon.

– Det är klart att vi har förståelse för att det finns olika förutsättningar i olika kommundelar. Men den totala effekten per skola blir för stor och då är det skevt, säger Annika Wallin.

Hon beskriver att föräldrarådet har ett nära samarbete med skolans ledning och betonar att personalen gör så gott de kan med de resurser som finns – men att de inte räcker till.

– Jag blir oroad både för Fjällenskolan, men också för alla andra skolor i Järfälla. Kommunen bara bygger och bygger, medan skolan och resultaten går åt fel håll, säger Annika Wallin.

Hon menar att omfördelning av pengar riskerar att skapa nya problem. Risken är att resultaten på de skolor som får mindre pengar kommer att sjunka.

– På så sätt skyfflar man bara runt problemen mellan skolorna. I stället för att skjuta till mer pengar och verkligen satsa på skolan.

Annika Wallin hade hellre sett en lösning där ingen skola skulle få mer pengar på bekostnad av någon annan.

– Alla skolor har olika utmaningar. Det hade varit bättre att titta på varje specifik skola och se vad just de har för behov, säger hon.

Läs mer:

Skiljer miljoner mellan skolor i ny modell.

Hela listan: Så mycket får din skola.