Min lokala hjälte

Föräldrapar nekas bidrag

Lidingö Ett föräldrapar skickade in sin ansökan om kommunalt vårdnadsbidrag för sent. Därför fick de avslag på bidraget den månad det gällde. Föräldraparet överklagade avslaget till Förvaltningsrätten. De menade att det var ”den mänskliga faktorn” som gjort att de skickat in ansökan för sent och att de ändå borde få bidraget.

Förvaltningsrätten håller inte med. Av Lidingö stads regler för vårdnadsbidrag framgår att ansökan ska lämnas före den 25:e varje månad och att bidraget inte betalas ut retroaktivt. Därför avslår Förvaltningsrätten överklagandet.