Min lokala hjälte

Föräldrar anmäler att sonen omhändertogs

För drygt ett år sedan omhändertog socialförvaltningen en pojke i förskolan. Först efter flera veckor fick 2-åringen återförenas med föräldrarna.

Nu JO-anmäler de socialnämnden.

Huddingeföräldrarna ställer sig helt frågande till omhändertagandet, och menar att de inte på något sätt misskött sitt barn.

I JO-anmälan, som gjorts av ett ombud, anser de att socialförvaltningen borde ha övervägt alternativ till ett omedelbart omhändertagande.

Vidare anser de att utredningen som socialnämnden gjorde var bristfällig och amatörmässig.

Pojken gick i förskola i en annan kommun. Enligt JO-anmälan kom personal från socialförvaltningen i Huddinge dit och tog med sig pojken därifrån. Han placerades i ett jourhem.

Kristina Bergström, sektionschef på individ- och ­familjeomsorgen i Huddinge, kan inte kommentera det aktuella fallet, men berättar att förvaltningen förra året behandlade 20 fall av tvångsomhändertagande av barn upp till 12 år.

– Det behöver dock inte betyda 20 barn. Ett och samma barn kan vara omhändertaget flera gånger, säger hon.

Att ett barn omhändertas behöver inte alltid bero på misshandel, utan kan även vara misskötsel av olika slag, säger Kristina Bergström.

I JO-anmälan sägs att det var en traumatisk händelse för den 2-årige pojken att hämtas av främmande personer och placeras i en främmande familj. Anledningen till omhändertagandet var misstankar om att barnet for illa i hemmet.

Under utredningstiden fick föräldrarna träffa sitt barn vid två tillfällen. Träffarna skedde under övervakning i ett rum hos socialförvaltningen i Huddinge. En knapp månad efter omhändertagandet fick pojken återvända hem.

Föräldrarna och deras nätverk gjorde en egen utredning och tog kontakt med tidigare lärare, rektorer och föräldrar på förskolan.

De fick uppgifter om att det tidigare förekommit hårdhänt bestraffning av barn på förskolan och att personalen åtminstone vid något tillfälle inte ingripit när barn börjat sparka på varandra. De befarade att deras son i själva verket farit illa på förskolan.

Efter utredningen återfick de vårdnaden om sitt barn.

JO har begärt ett skriftligt yttrande från socialnämnden senast den 13 mars. Yttrandet ska bland annat innehålla en redogörelse för handläggningen.

Fakta

Är skyldiga att anmäla

Flera yrkesgrupper, exempelvis anställda i skola och förskola, har skyldighet att anmäla misstanke om att ett barn far illa.

Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

Anmälan kan göras via mejl, brev, fax eller via telefon.

Källa: SOCIALSTYRELSEN