Föräldrar anmäler nedläggning till JO

Jarlaberg Nacka kommun JO-anmäls för brister i hanteringen av nedläggningen av Jarlabergs skolas mellanstadium. Det är 13 föräldrar till eleverna på skolan som står bakom.

I anmälan berättar föräldrarna att kommunen inte gjort någon konsekvensanalys och inte heller några förberedelser för de barn som drabbas av nedläggningen.

Dessutom menar man att elever och föräldrar lämnas på bar backe när man ska välja andra skolor och att Nacka kommun på ett oansvarigt sätt bryter upp klasser inför nästa läsår.