Föräldrar rasar – barn kan få byta skola

Flera barn kan få byta från Brinskolan till hösten.
Flera barn kan få byta från Brinskolan till hösten.
Beskedet kom som en kalldusch. Föräldrarna trodde att barnen var garanterad en plats på Brinkskolan till hösten. Kommunen menar att närhetsprincipen gäller men föräldrar är förtvivlade över att deras barn kan tvingas separeras från syskon och kompisar.

Ett tjugotal föräldrar i Täby rasar efter att de blivit varse om att deras barn kan behöva byta skola till hösten. De hade placerat sina barn på Brinkens förskola i tron om att barnen kommer att fortsätta på skolan när de börjar förskoleklass, eller f-klass som det också kallas. I fjol fanns det tre förskoleklasser på skolan, nu till hösten har man beslutat att det bara blir två. Det kan innebära att flera som gått på Brinkens förskola riskerar att inte få en plats till förskoleklass.

–  På skolans hemsida står det att man arbetar med en röd tråd i lärandet genom barnens alla åldrar. Men nu kan det bli så att barnen flyttas till någon helt annan skola till hösten, vad är det för röd tråd? säger en förälder till Mitt i.

Efter att föräldrarna reagerat starkt på formuleringen har kommunen ändrat om texten på skolans hemsida.

”Hur ska en femåring förstå?”

En integrerad skola

Föräldrarna menar att verksamheten på Brinkskolan är speciell eftersom att förskolans barn delar matsal, idrottshall och flera andra utrymmen med eleverna i f-klasserna och resten av skolan. Och i många fall har man äldre syskon som går på skolan.

– Det kan bli så att flera av kompisarna får gå kvar, medan man själv måste flytta. Hur ska en femåring förstå det? säger föräldern till Mitt i.

Gav sken om att barnen skulle få stanna

Föräldrarna menar att skolan använt sig av en slags falsk marknadsföring och att många inte skulle valt förskolan om de visste att det fanns en risk att de skulle flyttas i samband med valet till f-klassen. Föräldrar menar också att man från ledningen och pedagogernas håll gett sken av att alla barn ska få följa med upp till förskoleklass.

– Vi har pekat på en rad olika lösningar som syskonförtur, slå ihop klasser eller paviljonger. Men man vill inte alls lyssna och man vill inte se några lösningar.

”Man vill inte se några lösningar”

Manar till barnens perspektiv

En annan förälder säger att det är viktigt att följa lagen om närhetsprincip.

– Danderyd, Huddinge och Lidingö väljer att göra sin tolkning av skollagen, så att den passar deras värderingar. Att Täby kommun lutar sig tillbaka på paragrafer är naturligtvis både bekvämt och tryggt, men någon måste också våga se detta utifrån barnens perspektiv och stå upp för dem.

Fakta

Begrepp inom skolvärlden

Förskola: Barn från ålder 0 till 5 års ålder.

Förskoleklass: Barn från 6 års ålder, även kallad F-klass eller 0:an.

Skola: Från första 1:a klass och uppåt.

I Täby tillämpar man närhetsprincipen i första hand, vilket man enligt Skolverket ska göra. Men vad som gäller är inte helt glasklart och principen har rört upp i känslor runt om i landet. I Sundbyberg och Uppsala använder man sig av syskonförtur och i Sundbybergs fall slog förvaltningsrätten fast att det var lagligt att de använde sig av syskonförtur, i Uppsala slog rätten fast att det inte var lagligt.

I Danderyd tillämpar man syskonförtur till förskoleklass i första hand.

Förskoleklass blir obligatorisk till hösten, efter beslut av riksdagen.