Föräldrar larmar om dålig luft på skola

Norra och Södra Ängby skola möter varandra i distriktsfinalen av Vi i femman
Ventilationssystemet är från 80-talet har inte anpassats efter dagens elevantal.
Norra Ängby skola har dragits med undermålig ventilation i flera år.
Trots det har lokalerna inte renoverats, och i dag vistas betydligt fler elever i skolans klassrum än vad de är avsedda för.
– Det här handlar om våra barns hälsa, säger Therese, vars barn går på skolan.

Ventilationssystemet på Norra Ängby skola installerades på 80-talet. Sedan dess har det inte renoverats eller uppdaterats, trots att antalet elever på skolan är betydligt högre i dag.

Konsekvensen har blivit att luften på skolan är undermålig och enligt föräldrar som Mitt i varit i kontakt med tvingas lärare ibland bryta lektioner för att vädra eller för att låta eleverna springa en runda utomhus för att orka fortsätta.

– Det här handlar om våra barns hälsa och kan dessutom få konsekvenser på studieresultatet för de barn som har svårt att koncentrera sig på grund av den dåliga luften, säger föräldern Therese, som är en av flera som nu oroas över barnens fortsatta skolgång.

Hon och en grupp föräldrar till andra barn på skolan har vid flera tillfällen konfronterat skolledningen med uppgifter från protokoll som visar att ventilationen är undermålig, men har aldrig fått någon respons.

– Något ansvar måste de ju ta. En rektor måste kunna säga, vi har inte luft så det räcker. Vi kan inte ta in fler barn, säger Therese.

Mätningar på felaktiga grunder

När Mitt i tittar på de undersökningsprotokoll som gjorts av SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, så ser det vid en första anblick ut som att ventilation är helt okej. Men tittar man närmare på de siffror som anges blir det tydligt att undersökningarna baseras på felaktiga grunder. Ventilationen fungerar, men man har inte gjort mätningar efter dagens elevunderlag.

”Att klassrummen nyttjas av för många personer i förhållande till ventilationens kapacitet vet både SISAB och skolan om” – Miljöförvaltningen

I en mejlkonversation mellan föräldrar på skolan och SISAB, som Mitt i tagit del av, framkommer också att mätningarna baseras på inaktuellt elevunderlag.

”Troligen har SISAB inte fått någon beställning från Utbildningsförvaltningen om ändrad verksamhet i Hus F”, och ”Hus F byggdes 1983 troligt för endast förskoleverksamhet”, skriver SISAB i mejlet.

När Therese och de andra föräldrarna upplevde att de efter upprepade försök inte fick någon kontakt med skolledningen valde de att kontakta miljöförvaltningen, och fick då följande svar via mejl:

”Att klassrummen nyttjas av för många personer i förhållande till ventilationens kapacitet vet både SISAB och skolan om. Det kom även fram vid inspektionen att skolan har många sökande och utbildningsförvaltningen knackar på axeln, vilket är ett dilemma. Det finns helt enkelt få skolor i förhållande till antalet barn och de befintliga skolorna är av ålder och behöver renoveras. Detta är en process som kostar tid och pengar”.

”Även om vi vädrat mycket och delat upp klasserna så behöver vi göra mer” – Kerstin Jansson, rektor

När Mitt hör av sig till Norra Ängbys rektor Kerstin Jansson angående uppgifterna om undermålig ventilation och oro bland föräldrar tycks hon inte känna till att det skulle finnas några stora problem, men hon vill inte svara på några frågor via telefon. Två veckor senare får Mitt i i stället svar på frågorna via mejl.

– Vad gäller elevantalet i förhållande till ventilationens kapacitet så kan vi börja med att säga att ventilationen installerades 1983 med den tidens kravspecifikation. Viktigt att understryka är att ventilationen fungerar fortfarande enligt den tidens normer och att det ur den aspekten inte är något fel på ventilationen. Men ventilationen behöver anpassas efter det utökade antalet elever, svarar Kerstin Jansson i mejlet.

Enligt miljöförvaltningen är det allmänt känt på skolan att ventilationen överlag är undermålig, men att man trots detta fortsätter ta in fler elever. Hur ser ni på det?

– Det bor många barnfamiljer i Bromma och det byggs även mycket nya bostäder där barnfamiljer flyttar in. Vi, liksom övriga skolor, har en skyldighet att se till att alla barn från 6 år får en skolplacering. Vi är glada för att så många önskar att gå i vår skola och anser naturligtvis att ventilationssystemet behöver vara anpassat så att det klarar det faktiska antalet elever.

Kerstin Jansson skriver även att man nu planerar att se över ventilationen på skolan.

– Vi stämmer nu av med Sisab så att ventilationsrenoveringen kan påbörjas. Vår förhoppning är att renoveringen kan genomföras under ett längre lov.

– Självklart ska eleverna och lärarna på Norra Ängby skola ha en god inomhusmiljö, och det är därför som ventilationen behöver och kommer att förbättras. Även om vi vädrat mycket och delat upp klasserna så behöver vi göra mer, skriver hon.

Fotnot: Therese heter egentligen något annat