Min lokala hjälte

Föräldrar frias från barnmisshandel

Ett föräldrapar i Nacka har friats från barnmisshandel.
Åklagaren i målet, Nicklas Englund, har valt att inte överklaga, trots att han inte delar tingsrättens slutsatser. Orsaken är att åklagaren har bedömt att hovrätten troligen inte ändrar domen.

Mamman till två minderåriga barn hade åtalats för att ha dragit ett av barnen i håret, ha slagit barnet med en sko, och ha gett barnet örfilar.

Även det andra barnet hade enligt åtalet blivit misshandlad av mamman på liknande sätt.

Styvpappan hade åtalats för att vid två tillfällen ha gett ett av barnen örfilar.

Barnen hade yrkat på ett skadestånd om 27 400 respektive 22 400 kronor för kränkning, sveda och värk.

Mamman, som satt häktad två veckor 2016, hade förnekat brott. Även styvpappan hade förnekat och sagt att allt var ett ”påhitt” av barnen.

Deltog inte vid rättegången

Barnen hördes aldrig av Nacka tingsrätt utan tingsrätten tog del av videoinspelade förhör som polisen har hållit med barnen.

Nacka tingsrätt har bedömt att föräldrarna uppgifter om vad som har hänt inte är så orimliga att de kan lämnas utan avseende. Polisförhören med barnen har enligt tingsrätten även visat att barnen inte berättat särskilt detaljerat om de som hänt, och har också lämnat motstridiga uppgifter, som hur många örfilar som utdelats.

Bevisningen som åklagaren hade lämnat var enligt rätten främst andrahandsuppgifter som barnen har lämnat olika personer i socialtjänsten och i skolan.

Nacka tingsrätt har vid en samlad bedömning kommit fram till att barnens uppgifter inte når upp till de krav som finns för att döma för misshandel.

Överklagar inte

Domen har inte överklagats och vann laga kraft i måndags.

Kammaråklagare Nicklas Englund har varit åklagare i målet. Nicklas Englund motiverar att han valt att inte överklagar med att han bedömer att Svea hovrätt inte kommer att ompröva tingsrättens friande domslut. Men det innebär inte att han delar tingsrättens resonemang i alla delar, säger Nicklas Englund:

– Tingsrätten har enligt min uppfattning varit alltför försiktig i sin bevisvärderingÄven om jag alltså inte håller med i alla delar var min bedömning att domen inte kommer att ändras i hovrätten.

Nicklas Englund säger att det finns särskilda bevissvårigheter när det gäller brottmål där barn är inblandade.

– I det här fallet fanns ett vittne som talade mot ett av barnens uppgifter, och det kan räcka i sådana här mål.

Nicklas Englund säger att åtalet, som väckts av en annan åklagare, var väckt på solid grund.

– Det var ett välgrundat åtal, en bra polisutredning, men det ogillades ändå. Att det blir ogillat i barnärenden är vanligt, det är höga beviskrav i våra domstolar. Det kan man ha synpunkter på som privatperson och tycka till om men i yrkesrollen som åklagare har jag här inga synpunkter.

Läs mer om Nacka: Väjde för katt – frias från cykelkrasch

Läs mer om Nacka: Lukas var kvinna – gjorde könskorrigering