Min lokala hjälte

Föräldrar ger sig på p-vakter vid skola

Parkeringskaoset utanför Skälbyskolan måste lösas innan en olycka sker, anser skolans rektor.
Parkeringskaoset utanför Skälbyskolan måste lösas innan en olycka sker, anser skolans rektor.
Trafikkaoset utanför Skälbyskolan har lett till hätsk stämning.

Vid ett tillfälle har parkeringsövervakningen fått ställas in på grund av hotfulla bilister.

Polisen har nu extra övervakning vid skolan.

På den smala villagatan utanför Skälbyskolan råder stoppförbud. Föräldrar som ska lämna eller hämta sina barn, stannar trots det på vägen utanför skolan.

Parkeringsvakter är ofta på plats, och bötfäller dem som bryter mot trafikreglerna. På senare tid har även trafikpolis varit här för att hålla ordning.

Trafikövervakningen har irriterat en del av dem som parkerar vid skolan, så pass att det lett till hot mot parkeringsvakter.

– Jag känner till det och det stämmer. Det var en lite hetsig diskussion, säger Amir Nazari, gatu­chef i Järfälla kommun.

Hoten har bestått av verbala angrepp.

– Jag tror inte att det gått till fysiskt handgemäng. Det räcker ändå till att det blir hotfull situation. Det beklagar vi, det är inget vi strävar efter. Det gynnar varken oss eller föräldrarna. Vi vill inte framstå som parkeringspolis, säger Amir Nazari.

Svensk bevakningstjänst, som sköter parkeringsövervakningen vid skolorna åt Järfälla kommun, har i ett särskilt projekt under ett års tid bevakat trafiken vid skolorna.

– På de flesta skolor har föräldrarna lärt sig att följa parkeringsreglerna, tycker Patrik Lindgren, arbetsledare på Svensk bevakningstjänst.

Men inte på Skälbyskolan:

– Skälbyskolan utmärker sig lite. Det har förekommit att det varit hätsk stämning och då har vi lämnat platsen, säger Patrik Lindgren som påpekar att p-bolaget avbrutit övervakningen endast vid ett tillfälle.

Maria Mitra Ekström, som är rektor på Skälbyskolan, säger att trafiksituationen vid skolan är kaotisk varje morgon.

– Vi har jättesvårt med parkeringsplatser runt skolan. Det finns inte utrymme att stanna bilen, det finns inga p-platser så det blir trafikstockning, säger hon.

Mitra Ekström befarar att ett barn när som helst ska bli påkört.

– Det är helt vansinnigt för barnen. Kommunen måste titta över trafiksituationen, tycker hon.

Amir Nazari säger att kommunen anlagt parkeringsplatser längre bort vid skolan, för att undvika trängsel.

– Trafiksituationen är ett fortsatt problem, men det har blivit bättre flyt i trafiken och färre bilar. Men föräldrar börjar få förståelse, anser Nazari.

Vare sig Amir Nazari eller Maria Mitra Ekström känner till att det ska ha skett någon olycka i samband med trafikrusningen.

Jag tror inte att det gått till fysiskt handgemäng.Amir nazari gatuchef

Fakta

Trotsar tre stoppskyltar

Tre stoppskyltar finns på den omkring 100 meter långa sträckan av Vårdkasevägen, där Vårdkasevägen passerar Skälbyskolan och trafikkaoset är som värst.

Trafikpolisen har på senare tid genomfört tre kontroller vid skolan.

Vid första kontrollen bötfälldes drygt en handfull bilister för att de saknade bilbälte. Böter: Mellan 1 500 och 2 500 kronor.

Källa: Trafikpolisen