Föräldrar kan delta i skolråd

Upplands-Bro Kommunen startar ett förskoleråd och ett skolråd under hösten. Råden träffas en gång per termin och deltagare är utbildningsnämndens ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, utbildningschef, verksamhetschef, sekreterare och föräldrar.

Föräldrar som vill delta i råden kan ta kontakt med förskolechefen eller skolledningen på sitt barns skola.