Föräldrar kan få flyttbara farthinder

Flyttbara farthinder som placeras ut ­ i bostadskvarteren av dem som bor där.

Det föreslår Miljö­partiet i Täby som ett sätt att dämpa hastigheterna.

Dagens farthinder i betong är dyra dessutom kostar de ständigt pengar på vintrarna när de ska flyttas för snöröjningens skull.

En bättre lösning vore att använda enklare hinder som kostar 3 000 kronor och som bara väger 15 kilo och därför är lätta att flytta.

Det tycker i alla fall ­Jonas Paulsson (MP), ledamot i Täby kommunfullmäktige. I en motion föreslår han att Täby låter småbarnsföräldrar själva få bestämma var farthindren kan placeras.

– Kommunen skulle kunna ge de boende ett par farthinder som de sedan kan placera ut på sin gata där de tycker att de gör bäst nytta. Det är ju oftast småbarnsföräldrar som engagerar sig i och oroar sig för hastigheterna.

Han talar av egen erfarenhet eftersom problemet finns på hans gata och han säger att många grannar och vänner i Täby är bekymrade över trafiksituationen.

– Jag brukar ta med en kopp kaffe och sätta mig på en stol på gatan för att hålla koll på min 4-årige son. Det är rätt trevligt för det är fler föräldrar som gör samma sak nu.

Förslaget har redan behandlats av kommunstyrelsen som avslagit det eftersom man menar att det strider mot lagen. Inga myndigheter får lämna över ”normgivningsmakten” över trafikreglerna till enskilda. Denna vecka ska motionen behandlas i fullmäktige.

– Tanken är god men den fungerar inte enligt lagen. Det kan bli trafikfarligt att ha hinder som plötsligt kan dyka upp på nya ställen, säger Daniel Wennergård (C), ordförande i stadsbyggnadsnämndens trafiksäkerhetsutskott.

– Genom våra trafik- och hastighetsmöten tar vi ju reda på var problemen finns i kommunen och kan sedan fatta beslut utifrån det.

Men Jonas Paulsson tror ändå att hans idé skulle kunna genomföras.

– Det handlar ju mycket om vilja här. Det går säkert att komma på lösningar för detta som skulle kunna fungera enligt lagen. Kommunen kan ju exempelvis godkänna de boendes beslut om var hindren ska placeras. Lagen kan tolkas på olika sätt det har ju Alliansen i Täby visat tidigare. Men oppositionens förslag blir ju alltid nedröstade i Täby.