Föräldrar kan följa skolarbetet via webben

Nu lanseras en ny gemensam plattform via nätet i kommunen. Där kan föräldrar få insyn i hur det går för barnen i skolan.

Föräldrar i Sollentuna kommer i höst att kunna följa sina barns arbete i skolan via nätet. En ny plattform lanseras snart runtom skolor och förskolor som drivs av kommunen. Det är en digital mötesplats för pedagoger, elever och föräldrar. Förutom att sjukanmäla kan föräldrar också kommunicera med skolan och ta del av barnens kunskapsutveckling.

Samma system kommer att användas av samtliga förskolor och skolor inom kommunen och samma inloggning ska gälla barnen inom de olika verksamheter som använder den digitala plattformen.

– Den nya lärplattformen kommer att vara en viktig kommunikationskanal mellan skolan/förskolan och dig som vårdnadshavare, skriver Sollentuna kommun på sin hemsida om projektet som har Infomentor AB som leverantör.