Föräldrar klagar på prisad skola

Föräldrar till elever på Tungelsta skola går nu till angrepp mot den prisade skolans arbete med barn som har dyslexi. Föräldrarna menar att stödet brister.

2006 fick Tungelsta skola motta Bertil Hults pris för sitt arbete med att hjälpa elever med dyslexi och skolan har varit populär bland föräldrar som har barn med läs- och skrivsvårigheter. Men enligt flera föräldrar lever skolan inte upp till ryktet.

Under en paneldebatt i Kulturhuset den 3 oktober riktades kritik mot skolans arbete.

– Det är 2012 och alla läro­medel finns inlästa och man kan ta hjälp av både datorprogram och mobilappar. Ändå måste min dotter ibland traggla sig igenom pappersbuntar i ämnen som till exempel SO. Skolan har inte tillräcklig förståelse för vilket stöd som behövs. Det finns så otroligt mycket teknik som inte används, säger en förälder.

Bo Sundblad, läsforskare på utbildningsförvaltningen, var med på debatten.

– Det var väldigt påtagligt att föräldrarna var besvikna på skolan, säger han.

Hur ser du på kritiken?

– Främst är det kommunikationen mellan lärare och speciallärare som brister. Men om föräldrarna vill lägga sig i ditt arbetssätt är det inte lätt. Den teknik som finns används och behövs pengar så ska de fördelas och inte vara några problem.

De missnöjda föräldrarna har nu kallats till krismöte på skolan.

– Det kan alltid vara någon som kommer i kläm om kommunikationen brustit, men ingen av mina tre biträdande rektorer har fått synpunkter om stödet. Kritiken förvånar mig, vi brinner ju för detta, säger Tungelsta skolas rektor, Johan Ahlkvist.

Fakta

Dyslexi

Mellan 6 och 10 procent av landets skolungdomar tros lida av skriv- och lässvårigheter.

I Haninge tros omkring 1 000 skolungdomar vara berörda.

Enligt den nya skollagen är en rektor skyldig att utreda om en elev lider av dyslexi om en anmälan upprättats.

Källa: Dyslexiförbundet FMLS, Skollagen