Föräldrar kräver besked om Ullna

Förskolan i Ullna strand har 110 platser.

Antalet småttingar som ska flytta in är det tredubbla.

Nu kräver föräldrarna en snabb lösning.

Mitt i kunde nyligen berätta att det finns oro bland familjerna som ska flytta till nybyggda Ullna strand. Barnen är nämligen många fler än någon räknat med.

Området ska bli hem åt ungefär 300 småttingar inom ett par, men den nybyggda förskolan har bara plats för en tredjedel av dem.

Kommunen har lovat tillfälliga lösningar i Gribbylund och Löttingelund men det har inte lugnat föräldrarna.

Pernilla Borg är initiativtagare till ett upprop för en permanent lösning. Hon känner sig besviken.

– En av anledningarna till att vi bestämde oss för området var att våra barn skulle ha gångavstånd till skola och förskola. Både kommunens hemsida och detaljplaner har angett att det skulle bli så, säger Pernilla Borg.

För henne och många andra är bil enda alternativet för transporter till den tillfälliga skolan och förskolan i Gribbylund. Trafiksituationen där beskrivs redan idag som kaotisk.

Hittills har föräldraupproret samlat en namnlista med 51 underskrifter.

Kommunens fastighetschef Joachim Quiding kan dock inte lova några snabba lösningar.

– Ullna strand är än så länge en byggarbetsplats. Det är inte bara att slänga upp paviljonger eftersom det finns krav på transportvägar och utemiljö.

Han har tidigare medgett att kommunen prognostiserat fel och hänvisar därför till de tillfälliga lösningar som erbjuds.

I närliggande Hägerneholm byggs förskola och grundskola som ska stå klar 2018.

Fakta

Ullna strand ska ha ungefär 700 bostäder när det är färdigbyggt.

Totalt i hela Arninge-Ullna planeras för 3 000 bostäder.

Nästa etapp i projektet är Hägerneholm där det bland annat planeras för 200 hyresrätter.

En ny station för Roslagsbanan finns med i planerna på ett nytt resecentrum i Arninge-Ullna.