Föräldrar kritiserar nya tvärbanan

Nya tvärbanan genom Rissne riskerar barns säkerhet, anser föräldrar.

De vill ha staket längs rälsen för att förhindra att barn blir påkörda.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att Sundbybergs stad fått igenom flera av sina krav i förhandlingar med SL när det gäller tvärbanan i Rissne.

Enligt stadens önskemål ska tågen gå i stadsmiljö och utan staket eller avspärrningar genom Rissne.

Men nu får planerna kritik för att inte ta hänsyn till barnen i Rissne.

– Jag förstår tanken med öppet spår för att inte bryta stadsbilden. Men det får inte vara på bekostnad av trafiksäkerheten. Det bor väldigt mycket barnfamiljer i Rissne och många barn går själva genom centrum på både skoltid och fritid. Säkerheten för barnen måste väga tyngst, säger Veronika Baez Salinas, ordförande i Grönkullaskolans föräldraförening.

I en skrivelse till kommunen föreslås en avgränsning längs spåret där det går i gatan bland fotgängare. ”Ett öppet spår mitt i barnens väg till och från skolan, kompisar och centrum är varken acceptabelt eller hållbart”, står i skrivelsen.

– Det behöver inte vara något två meter högst nät, men det behövs ett stopp som säger till barnen att här behöver man stanna till och se upp, säger Veronika Baez Salinas.

I skrivelsen ifrågasätts också hållplatsens planerade placering på ängen i Rissne, som idag används som lekplats för barn på skolor och förskolor i närheten.

En bostadsrättsförening i Rissne har ställt sig bakom skrivelsen, som också fått gehör.

En utredning har tillsatts som ska ta fram en barnkonsekvensanalys för tvärbanan.

– Det är jättepositivt, det visar att vi blir lyssnade på och verkligen kan påverka, säger Veronika Baez Salinas.

Tvärbanan mellan Ulvsunda industriområde och Kista, med stopp i Rissne och Ursvik ska börja byggas 2017.