ANNONS

Elever fick peka ut vilka som störde mest – föräldrar kritiska

Föräldrarna Shamso Botan, Fatou Bajo, Lisa Fridberg, Qamar Ali och Fanny De Camacho.
Föräldrarna Shamso Botan, Fatou Bajo, Lisa Fridberg, Qamar Ali och Fanny De Camacho.
Föräldrar på Kvarnbyskolan vittnar om att deras barn har fått välja ut vilka elever som stör mest i klassen.
Dessa barn ska sedan ha valts ut till en speciell grupp där de fick ha samtal med specialpedagog och föräldrar.
Rektorn på skolan dementerar att det ska ha gått till på det sättet.
ANNONS

Arbetsron i klass 4A på Kvarnbyskolan i Rinkeby har under den senaste tiden varit dålig. Som en följd av stöket kände skolan att de behövde agera och det är här som meningsskiljaktigheterna uppstår.

– Eleverna fick skriva ned på en lapp vad och vilka som störde mest i klassen. Efter det togs eleverna, vars namn kom upp, ut till en speciell grupp där de får ha möten med specialpedagogen på skolan, säger Lisa Fridberg som är en av de tiotal föräldrar som vittnar om detta.

”Kände sig utpekad”

Enligt henne är tanken att de eleverna som valdes ut ska bli lugnare och sluta störa arbetsron efter dessa samtal.

– På ett av våra föräldrasamtal vittnade en av pojkarna som hade blivit utvald i den här gruppen om sin upplevelse. Han skakade när han berättade om det och sa att han kände sig väldigt utpekad och att det var väldigt jobbigt, säger Lisa Fridberg.

Föräldrarna tror att det kan vara bra med samtal för vissa av barnen i klassen. Men det är sättet det har gått till på som de är kritiska till.

– Det här ska vara lärarnas ansvar. Inte våra barns. Sedan tror jag att det är bättre att specialpedagogen har enskilda träffar med barnen och deras föräldrar i stället för att de träffas i grupp, säger Fanny De Camacho, förälder till ett barn i klassen.

Rektorn dementerar

Rektorn på skolan, Robert Staby, hävdar att det inte ligger till så som föräldrarna hävdar.

– Jag dementerar den uppgiften. Så har det inte gått till. Det har varit lite rörigt i klassen och eleverna har ombetts skriva ned vad som stör utan några direktiv. Elevernas observationer tillsammans med pedagogernas observationer har lett till att vissa barn har tagits ut för samtal, säger han.

Robert Staby säger att det här har gett positiva resultat.

ANNONS

– Enligt de vittnesuppgifter som jag har fått har det blivit bättre. Sedan är det ju så att när man jobbar med människor blir det ibland så att man tar ett steg bakåt för att sedan ta flera steg framåt, säger han.

Varken Lisa Fridberg eller Fanny De Camacho håller med Robert. De båda säger att det har blivit värre stämning i klassen efter detta och enligt dem vittnar fler föräldrar om samma sak.