De vill få föräldrar att nattvandra i Farsta: ”Väldigt otryggt”

Fältassistenter söker nattvandrande vuxna i Farsta
Farsta stadsdels fältassistenter arbetar uppsökande och förebyggande.
Fyra fältassistenter på 4 500 ungdomar i åldrarna 11-18. Nu vill de engagera fler vuxna i Farsta stadsdel.
– Det finns tolvåringar som röker cannabis, säger Sandra Broborn.

Föräldrar till pojkar 15-årsåldern i Farsta stadsdel har minst koll på sina barn i hela Stockholm, enligt senaste Stockholmsenkäten. Ungefär 4 500 ungdomar är folkbokförda i stadsdelen – som endast har fyra fältassistenter.

– Vi har över tusen ungdomar per fältassistent och ett brett uppdrag. Det behövs fler vuxna ute, säger Frida Asperö, en av de fyra fältassistenterna.

Nu vill hon, tillsammans med Sandra Broborn, Veronica Stangel och Martin Eidensten att engagemanget bland stadsdelens föräldrar ska öka.

Därför arrangerar fältassistenterna tillsammans med stiftelsen nattvandring.nu en informationsträff för stadsdelens föräldrar och vuxna. Målet är att få ut fler vuxna.

– Ungdomarna behöver veta att de vuxna bryr sig om dem och att vi finns där när de behöver oss, säger Veronica Stangl.

Farsta centrum en samlingsplats för ungdomarna

Farstas fältassistenter arbetar uppsökande och förebyggande för ungdomarna. Då är det viktigt att finnas ute på platser där ungdomar ofta samlas.

– Farsta centrum är en knytpunkt för ungdomarna, där de hänger även dagtid. Vi skulle behöva personer som dagvandrar där, men de resurserna finns inte just nu, säger Sandra Broborn.

Barn i sexan röker cannabis

Förutom rån, våld och hot är ett stort problem som bidrar till otrygghet bland Farstas ungdomar droger – där debuten kommer allt längre ned i åldrarna.

– Cannabis är vanligt. Det finns de som röker redan när de går i sexan, säger Sandra Broborn.

– Det finns risker med att röka cannabis. Hjärnans utveckling påverkas, i synnerhet om man börjar tidigt. Vi problematiserar alltid detta när det kommer upp i samtal med ungdomar, säger Veronica Stangl.

Fältassistenterna samverkar med skolor, fritidsgårdar, socialtjänst och polis i Farsta. Det som fattas är föräldranärvaron.

– Vår förhoppning är att så många som möjligt kommer på informationsträffen och att det redan samma kväll bildas ett föräldranätverk. Föräldrarna behöver börja kommunicera med varandra om sina ungdomar, säger Frida Asperö.

Fakta

Informationsträff för föräldrar 25 april

Förutom Fältassistenterna kommer också en representant från nattvandring.nu och en polis att finnas på plats.

Informationen kommer att handla om hur man som förälder kan göra en insats för ungdomarna och lära känna andra föräldrar som bor i området.

Informationsträffen sker torsdagen 25 april mellan 17.30-19.30 på Hägervägen 33. T-bana Tallkrogen.

Källa: Fältassistenterna