Föräldrar nöjda med förskolor

Rinkeby-Kista Många föräldrar är nöjda med Rinkeby-Kistas kommunala förskolor visar stadens årliga undersökning.

Över 80 procent kan rekommendera sitt barns förskola till andra.

Föräldrarna är särskilt nöjda med kulturupplevelser som barnen erbjuds, förskolans samverkan med hemmet och arbetet med att ge flickor och pojkar lika möjligheter att utvecklas.