Föräldrar nöjda med förskolorna

Nio av tio föräldrar på Norrmalm är nöjda med sitt barns förskola och skulle rekommendera den till andra.

Det visar årets förskoleundersökning som Stockholms stad genomfört.

– Det är jätteroligt. Vi har jobbat med att förbättra de områden som föräldrar tyckt till om i föregående undersökningar, till exempel barns språkutveckling och tryggheten på förskolorna. Vi har ett bra samarbete med föräldrarna och engagerade medarbetare, säger Cecilia Oscarsson, tillförordnad avdelningschef för förskole- och fritidsavdelningen på Norrmalm.

Den största förbättringen är att 86 procent av föräldrarna upplever att förskolan i sin helhet känns trygg och säker.

Det är en ökning från förra årets siffra som låg på 78 procent.

Sammantaget ger norrmalmsföräldrarna högsta betyg på 12 av 22 frågeområden.

– Vi använder den årliga förskoleundersökningen för att utveckla våra verksamheter och som ett verktyg i dialogen med föräldrarna, säger Cecilia Oscarsson.

Det som föräldrarna tycker behöver förbättras enligt årets undersökning är bland annat att barnen behöver uppmuntras till mer fysisk aktivitet och att förskolorna behöver jobba mer med förståelsen för naturkunskap.

Flickornas föräldrar är något mer nöjda än pojkarnas.

City Ricky Lagerkvist och Benny Persson från retorikkonsultprogrammet vid Södertörns högskola ville uppmärksamma bostadsbristen i Stockholm och få fler partier att ta frågan på allvar. Därför har de under maj månad stått på Sergels torg och samlat in hänglås och nycklar, som symboler för utelåsningen från bostadsmarknaden, och en lösning på den.

I går lämnade de över de drygt 1 100 insamlade nycklarna till äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Vi har ett bra samarbete med föräldrarna och engagerade medarbetare.

de har samlat in nycklar för fler hyresrätter

Nytt hus i Karl Staaffs park

Vasastan En ny fastighet med 55 lägenheter planeras i Karls Staafs park i hörnet Regeringsgatan och Birger Jarlsgatan.

Byggföretaget Viedekke har fått markanvisning för platsen.

Exploateringskontoret menar att parken är outnyttjad och att platsen är för bullrig för att det ska vara trevligt att vistas där, därmed bidrar ett bostadshus på området till något positivt, tyckert de.

I bottenvåningen ska lokaler för restauranger och handel finnas.