Föräldrar oroliga efter förskoleköp

Linda Höglund och Linn Brynolf med barn på M3P befarar att det blir sämre på förskolorna med ny ägare.
Linda Höglund och Linn Brynolf med barn på M3P befarar att det blir sämre på förskolorna med ny ägare.
Utbildningskoncernen Atvexa har köpt M3P-förskolor i Trollbäcken.

Nu oroar sig en del föräldrar för framtida avkastningskrav.

– De ska ju gå med vinst och pengarna ska ju tas någonstans ifrån, säger föräldern Linda Höglund.

Efter åtta år som ägare till de tre avknoppade Trollbäckenförskolorna Paletten, Stenkulan och Trollsländan bestämde sig Maire Pitkänen i våras för att sälja förskolorna till utbildningskoncernen Atvexa. Köpet gick igenom efter nyår och M3P blev koncernens tionde dotterbolag.

Beskedet har väckt oro bland vissa föräldrar som befarar att koncernen ska ställa höga vinstkrav på sina dotterbolag.

– Jag tycker att vi ser tecken på förändringar redan, för de minskar antalet personer i ledningen på mina barns förskola. Min största oro är att de till slut ökar storleken på barngrupperna, säger mamman Linn Brynolf.

På ett möte med föräldrar på torsdagskvällen förklarade Atvexas vd, Sara Karlén, hur man ser på vinstkraven.

– Vi samlar vinster i Atvexa, men de stannar där. Vi tar mellan fem och sju procent av dotterbolagens resultat före skatt. Det finns koncerner som vinstmaximerar och tar betydligt mer än så, men det tycker vi är att vända fokus fel, säger hon.

Pengarna ska, enligt Sara Karlin, kunna användas till allt från att stötta en förskola som går med förlust till att starta eller köpa nya förskolor.

– Att jobba med nollresultat är farligt. Då har man ingen buffert om något händer, säger hon.

Både hon och Maire Pitkänen intygar att vinstkraven inte ska komma att påverka vare sig barn eller personal – i alla fall inte så länge kommunen via förskolepengen bevarar nuvarande förutsättningar.

– Maire jobbade ju också med buffert och vi har ungefär samma syn på hur stor den ska vara. Det var därför vi kontaktade henne för att fråga om hon ville sälja. Vi tror att synen på vinst säger något om verksamheten och M3P är ett exempel på ett mycket välskött företag, säger Sara Karlin.

Bakgrunden till att Maire Pitkänen tackade ja till att sälja M3P är att hon siktar på att kunna gå i pension någon gång efter sommaren.

– Jag känner mig mycket trygg och nöjd med det här och vi behåller vår inriktning. För både mig och personalen var det mycket viktigt att vi fick fortsätta att jobba Reggio Emilia-inspirerat, säger hon.

Linda Höglund och Linn Brynolf är dock inte lika övertygade om försäljningens positiva konsekvenser.

– Visserligen hade jag faktiskt befarat att det skulle vara värre och de sa att de inte lägger sig i dotterbolagens verksamheter, men samtidigt har vi redan fått exempel på en första personalminskning. Jag tror att vi precis som förut måste hålla örnkoll på att allt fungerar som det ska, säger Linn Brynolf.

Fakta

1 100 medarbetare

I Atvexagruppen ingår tio dotterbolag med totalt 62 förskolor, 7 skolor och en särskola. Koncernen finns i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje och har cirka 1 100 medarbetare och 5 400 barn.

En genomgång av Atvexas 20-tal förskolor i Täby, inom dotterbolaget Tp-förskolor, visar att personaltätheten varierar starkt. Snittet på förskolorna ligger dock på samma nivå som snittet i landet – 5,3 barn per pedagog.

M3P som har tre förskolor i Tyresö har cirka 60 anställda och cirka 285 barn.