Föräldrar: ”Personalen har blivit tystad”

Dalita Lysmasken
Dalita Voskerichian med dottern Adrianna som går till Lysmasken i Fittja.
Varför skulle inte föräldrarna få information förrän beslutet var fattat och varför fick hölls inget möte om stängningen av förskolan i Fittja?
Det vill föräldrar ha reda på efter de snabba svängarna om förskolorna som skulle stängas i Botkyrka.
– Jag har fått veta att personalen blivit åtsagd att inte berätta något, säger Fittjabon Dalita Voskerichian.

Daltia Voskerichian, mamma till barn på Lysmasken i Fittja, är en av många upprörda föräldrar efter att ha fått reda på att kommunen var på väg att stänga flera förskolor i Botkyrka, däribland i Fittja och Tullinge.

Precis som flera föräldrar i Tullinge berättar hon att hon fått veta att personalen blivit åtsagd att inte säga något till föräldrarna om vad som var på gång förrän beslutet var fattat och chefer kommunicerat besluten.

– Vi ska alltså inte få veta vad som händer och vad som är på gång?! Hur ska man då kunna påverka? Det är helt sjukt att det här händer i Sverige, säger Daltia Voskerichian.

Tullingeföräldrar också upprörda

David Kolvik, förälder till barn på förskolan Myrstacken i Tullinge är också upprörd.

– Det här har skett på ett odemokratiskt sätt, säger han.

Verksamhetschef: ”Vi beklagar”

Verksamhetschefen för Botkyrkas förskolor Christina Carlsson vilken varken bekräfta eller dementera om personalen blivit åtsagd att inte tala.

– Jag kan inte svara på om det gått till på det viset. Men vi ska naturligtvis inte jobba på det sättet. Vi beklagar att vårdnadshavare inte fått den kommunikation som vi nu ser behövts.

Christina Carlsson

Christina Carlsson efter mötet på Myrstacken i Tullinge. Foto: Anders Björklund

Hon förklarar att förvaltningen haft för vana att kommunicera efter att beslut blivit tagna i nämnden.

– Men vi ser här att det finns ett behov av att vi kommunicerar kring förslag, som kan komma att ha påtagliga följder för medborgarna, både innan och efter att ärendet tas upp i nämnden.

Blir samråd

 Efter föräldrastormen kommer det att bli samråd om förskolorna Lysmasken, Blåsippan och Myrstacken.

– Syftet är bland annat att lyssna in vårdnadshavares synpunkter och önskemål kring dessa förslag. Berörda vårdnadshavare kommer att bli inbjudna till att delta, säger Christina Carlsson.

Möte i Tullinge – inte i Fittja

Fittjabon Dalita Voskerichian påpekar att kommunen ordnat ett möte i sista stund med föräldrar i Tullinge, men inte med föräldrar i Fittja.

– Man ska behandla innevånarna lika. Hur ska Fittjabor kunna få förtroende förtroende för politiker och tjänstemän om de bara gör som de vill och behandlar folk olika, säger Dalita Voskerichian.

”Kort varsel”

Christina Carlsson förklarar varför det blev som det blev.

– Den ursprungliga planen var att sammankalla till föräldramöte efter nämndbeslutet där vi skulle närvarat. Mötet på Myrstackens förskola, som ägde rum samma kväll som nämndsammanträdet, initierades med väldigt kort varsel. Många vårdnadshavare hörde under dagen av sig med frågor och vi såg därför ett behov av att snabbt samla vårdnadshavare för att bemöta alla synpunkter och frågor.

Pengar till personal

Enligt utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) handlar kommunens planer om att effektivisera lokalanvändningen i kommunen.

– I stället för att lägga pengar på hyra vill vi kunna lägga pengar på personalen och barnen. Bland annat satsar vi på extra planeringstid för förskollärarna för att verksamheten ska bli mer pedagogisk. Då behövs extra personal som täcker upp när de andra planerar,  sade han på tisdagen innan nämnden återremitterade stängningen av flera förskolor.

Ifrågasätter vinsten

Dalita Voskerichian ifrågasätter dock vinsterna med att samla barnen. Hon tänker att mindre enheter med färre barn är bättre för barnens utveckling.

– Det är ont om utbildade förskolelärare. Deras förhoppningar fungerar inte i verkligheten, säger hon.

Kommunalrådet: Därför får barnen byta förskola