ANNONS

Föräldrar i protest mot gårdshuset

Hus planeras i kvarteret Nebulosan i Vasastan.
Här är huset planeras i kvarteret Nebulosan i Vasastan.
Snart avgörs frågan om det planerade gårdshuset mellan Dalagatan och Västmannagatan.
Nu möter bygget ny kritik, bland annat från föräldrar som tycker att huset förstör den intilliggande förskolans innergård.

ANNONS

Fastighetsbolaget Probitas som vill bygga 44 hyresrätter i ett gårdshus mellan Dalagatan och Västmannagatan. Mitt i har tidigare skrivit om det kritiserade bygget, som väckt ilska bland många i området.

Föräldrar protesterar

Nu har ärendet varit ute på samråd. 63 synpunkter har lämnats in.

Förskolan Spöket på Dalagatan är en av de verksamheter som påverkas mest av planerna. I dag använder de innergården som lekyta nästan dagligen. Men i stadsbyggnadskontorets beskrivs innergården som ”torftigt utformad som lekmiljö”.

Flera föräldrar har hört av sig till förvaltningen och är mycket kritiska till förslaget, som de tycker har hastats fram. De tycker, till skillnad från stadsbyggnadskontoret att gården fungerar utmärkt som utemiljö för barnen. En förälder skriver:

”Den stora gården och de öppna ytorna är en av de främsta anledningarna till att vi valde att placera vår dotter på förskolan Spöket. Inga andra av de andra cirkaa tjugo förskolor som vi besökte inför valet av förskola kunde erbjuda vistelser utomhus som kom ens i närheten av den rymliga, grönskande, inhängda gård som förskolan Spöket har.”

Varnar för liknande projekt

Även de boende är kritiska. Flera är oroliga för att deras boendemiljö kommer att försämras på grund av sämre luft, mindre ljusinsläpp och mer insyn mellan husen. Enligt dem finns också flera felaktigheter i planbeskrivningen.

Gården och de intilliggande husen anses ha högt kulturhistoriskt värde. Stadsmuseet och Skönhetsrådet har tidigare ställt sig kritiska till förslaget som de tycker saknar förankring i historien. I ett yttrande till stadsbyggnadskontoret kallar de bygget för ”ovarsamt” och varnar för fler liknande projekt.

Norrmalms stadsdelsförvaltning och länsstyrelsen, däremot, är positiva till förslaget.

Beslut om gårdshuset fattas i stadsbyggnadsnämnden senare i vår.

ANNONS