Föräldrar rasar mot sparkrav på förskolan

Större barngrupper, färre vikarier och billigare mat kan bli följderna när det ska sparas på förskolorna.

Något som fått föräldrar och pedagoger att rasa.

Ett 80-tal föräldrar och pedagoger kom till senaste mötet för stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen. De hade med sig plakat och vädjade till politikerna att avstå från nedskärningarna. Nämnden ska spara två procent för att klara budget­en. För förskolorna kan det innebära att man inte sätter in vikarier och att grupperna blir större.

I ett brev till föräldrar skrev en förskolechef att vikariestoppet kan innebära att föräldrarna riskerar att få vända i dörren med sina barn då personal är sjuka. Om jag ska kunna jobba och betala skatt till kommunen måste jag veta att jag kan lämna mitt barn, säger Bodil Markendahl vars dotter går på en förskola i Hägerstensåsen.

Riktigt så illa ska det inte bli, meddelar Yvonne Goldberg, avdelningschef för stadsdelsnämndens förskolor.

– Men ibland kan vi tvingas begränsa antalet barn genom någon form av system. Det kan vara att barn till föräldralediga får gå kortare dagar, säger hon.

De cirka 20 förskole­cheferna i området har skickat in sparförslag. Två chefer ser större barngrupper som enda utvägen. Den åtgärden vill man helst slippa, enligt Yvonne Goldberg.

– Att bli mer restriktiv med att anlita vikarier är bättre, säger hon.

PersonalenS kompetensutveckling kan bli lidande, likaså inköpen av ekologiska livsmedel. I augusti ska förvaltningsledningen diskutera åtgärderna med fackens representanter. Nämndens budget är underfinansierad, anser stadsdelsnämndens vice ordförande Abit Dundar (FP).

– De här partierna har lovat att minska barngrupperna. I stället höjer de skatten och sparar på förskolorna.

Stadsdelsnämndens ordförande Jessica Jormtun (MP) menar dock att den dåliga ekonomin kräver svåra beslut.

”Men vi tar föräldrarnas oro på allvar och kommer att följa frågan noga” skriver hon i ett mejl till Mitt i.

Folkpartiet vill att nämnden uppvaktar kommunstyrelsen och begär att pengar skjuts till från centralt håll.

Fakta

Besparingar ska rädda budgeten

Stadsdelsnämnden ser ut att gå med 21 miljoner kronor i underskott i år om ingenting görs.

Därför har S, V och MP beslutat att nämndens så kallade utförarenheter ska spara två procent

Det kan även drabba nedskärningar på individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen. Till exempel skolor och renhållning berörs inte eftersom ansvaret ligger hos centrala nämnder.

Källa: Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd