ANNONS

Föräldrar ska träna empati

ANNONS

Sundbyberg Föräldrar till barn födda 2009 ges en möjlighet att bli mer empa­tiska. Sundbybergs stad bjuder in till gratis träf­far på temat ”Vägledan­de samspel” där föräld­rarna får träffa för­skol­lärare, specialpedagoger och andra som till vardags arbetar med barn.

Träffarna startar i mars och baseras på ett pro­gram som används i många länder. Föräldrarna får disku­tera och öva samspels­situa­tioner, vilket ska öka respekten för varan­dra genom utvecklad empati och lyhördhet.