Föräldrar: ”Bygg en skola i Vinterviken”

Den här platsen i Vinterviken skulle kunna fungera för en skola, enligt Erik Olsson.
Den här platsen i Vinterviken skulle kunna fungera för en skola, enligt Erik Olsson.
Avvakta med utbyggnaden av Gröndalsskolan – och bygg först en skola i Vinterviken.
Det anser ett hundratal Gröndalsföräldrar som kämpar för att deras barn ska få gå i skolan på hemmaplan.

Gröndalsskolans utbyggnad väntas få klartecken på utbildningsnämnden i morgon torsdag. Men planerna skapar oro hos många föräldrar, vilket Mitt i berättat om tidigare.

Orsaken är evakueringsfrågan – vart barnen ska ta vägen under byggtiden. Någon plan för evakueringen finns ännu inte, men många föräldrar befarar att deras barn kommer att hamna långt från hemmet. Staden har tidigare antytt att barnen kan evakueras till kontorsfastigheten Kilaberg i Kransen.

Föreslår ny skola i Vinterviken

Erik Olsson och ett hundratal andra föräldrar lägger nu fram ett annat alternativ. Nämligen att bygga en ny skola för de lägre årskurserna i Vinterviken, mellan Vintervikshallen och Vintervikens trädgårdskafé. De skulle ge Gröndalsbarnen en bra kommunal skola nära hemmet, menar man.

– Staden äger marken, det är inte strandskyddat område och ytan ligger på hyfsat avstånd från Essingeleden. Det borde vara relativt lätt att detaljplanerna den här ytan, säger Erik Olsson.

Ställa paviljonger på gården

Föräldrarna anser att man borde bygga Vinterviksskolan först, och under tiden ställa paviljonger på Gröndalsskolans gård.

– På så sätt behöver man inte slå sönder Gröndalsskolans välfungerande verksamhet.

Om Gröndsalsskolan sedan behöver byggas ut, kan man flytta eleverna till Vinterviksskolan, menar föräldrarna.

Vill inte pausa

Skolborgarrådet Olle Burell (S) tycker att Vinterviken är ett bra förslag, och säger att staden redan tittar på möjligheten att bygga en skola där. Men det gör inte att han vill trycka på pausknappen för Gröndasskolaskolan.

– Nej, det vore oansvarigt. Vi måste skapa 55 000 nya elevplatser i staden fram till 2040.

Att ställa paviljonger på Gröndalsskolans gård är ingen bra lösning, menar han, på grund av de bullerproblem som finns i dag. Den nya skolbyggnaden ska enligt planerna skärma av bullret.

Men är ni säkra på att det överhuvudtaget går att bygga en ny Gröndalsskola? Platsen dras ju med flera svårlösta problem.

– Det är en komplicerad plats att bygga på, men våra utredningar visar att det är genomförbart förslag.

Föräldrarna har också pekat på möjligheten att tidigarelägga det planerade skolbygget på Lövholmen.

– Men det är svårt, eftersom det innebär att barnen skulle börja i en skola som omgärdas av byggnationer, säger Olle Burell (S).