Föräldrar slår larm om farlig lekplats

Flera förskolor på Gärdet saknar gård.

Därför sker utelek ofta i Londonparken – mitt emellan två trafikerade gator.

– Många föräldrar är oroliga, säger mamman Catharina Cleve.

I Londonparken på Gärdet kryllar det av förskolebarn som vill ut och leka. Men parken ligger mellan två trafikerade gator och därför har en förälder lämnat in ett förslag om att staden bör säkra parken.

– Många föräldrar är oroliga och skulle tycka att det vore skönt om ett staket kommer upp, säger Catharina Cleve som skickat in förslaget till Östermalms stadsdelsnämnd.

Hon har själv ett barn som går i en förskola på Gärdet där gård saknas. Där får barnen gå till den kommunala Londonparken för att kunna leka utomhus.

Parken ligger mellan Sandhamnsgatan och Öregrundsgatan och saknar inhägnad. Enligt Catharina Cleve riskerar barnen att springa rakt ut i trafiken.

– Det finns regler för barnen att inte lämna parken, men hur lätt är det för en ettåring att förstå?

På Sandhamnsgatan kör bussar och lastbilar, och med många barn att hålla reda på menar Catharina Cleve att det är svårt för personalen att hindra barnen från att springa i väg.

– Agera förebyggande innan olyckan är framme, är hennes budskap till staden.

Anders Gustafsson är biträdande förskolechef på Gärdets förskolenhet och arbetar dessutom på Tegeludden – den enda kommunala förskolan i området som saknar egen gård.

Enligt honom förs redan en diskussion med stadens park- och miljögrupp om att sätta upp ett staket i Londonparken.

– Det är inte bestämt exakt hur dragningen kommer att se ut eller när det kommer att ske, men troligtvis blir det någon gång under 2013, säger han.

I dagsläget ser det dock bara ut att bli avspärrning vid vissa delar, till exempel mot en cykelbana längs parken. Enligt park och miljöavdelningen kommer detta att ske redan under våren. Hela parken får dock inget staket.

Det finns regler för barnen att inte lämna parken, men hur lätt är det för en ettåring att förstå?Catharina Cleve, mamma