Min lokala hjälte

Föräldrar startar särskola i Fruängen

I augusti startar Stockholms första privata särskola med tba-inriktning i Fruängen. En skola utan vinstintresse och med två engagerade föräldrar i täten.

Föräldrarna Maria Cario­taki från Skärholmen och Christina Gustafsson från Kungsholmen tröttnade på att skjutsa sina barn flera timmar om dagen till de enda skolor som fanns med tba-inriktning i grannkommunerna.

Det fanns även en allmän frustration över skolornas bristfälliga undervisning, enligt dem. Christina Gustafsson upplevde att hennes son slutade utvecklas när han började särskolan.

Maria Cariotaki anser vidare att många föräldrar känner att de inte blir hörsammade.

– Det är synd, för de besitter en oerhörd erfarenhet och fantastisk kunskap om sina barn. Men det har inte tagits tillvara.

Maria och Christina bestämde sig därför för att starta en privat grundsärskola för barn med funktionsnedsättning och någon form av autism. Där föräldrarna ska få samarbeta med skolans personal.

Gnosia-skolan, som skolan ska heta (Gnosia betyder kunskap på grekiska), ska ha tba-inriktning som är ett vetenskapligt förhållningssätt för barn med autism. Samma inriktning som särskolorna i Vallentuna, Sollentuna och Tyresö har. Särskolan i Fruängen blir dock den första i Stockholm.

Maria Cariotaki och Christina Gustafsson blir huvudmän för skolan och kommer vidare att anställa en rektor, en tba-certifierad specialist som ska observera alla barn, specialpedagoger, elevassistenter och en logoped.

Totalt har skolan plats för 16–20 barn i åldern 6–15 år.

– Vi ska ha minst 1,2 elevassistent för varje barn. Barnen ska ha en person med sig hela tiden, även under leken då de ska observeras, säger Maria.

Skolan har fått hyra bottenvåningen på ett äldreboende på gamla Södertäljevägen i Fruängen. Där saknas det en gård, men det ser Maria bara som en fördel.

– Om man har en egen gård gör barnen ingenting, eftersom de saknar den inre nyfikenhet som andra barn har. Vi ska utnyttja alla möjligheter i Fruängen. Vi ska gå långa promenader och försöka vara mycket i idrottshallar.

Fakta

Beteendeanalys hjälper barn med autism

Tba – tillämpad beteendeanalys – är den behandlingsform som är bäst vetenskapligt dokumenterad för barn med autism.

Med hjälp av tba kan de ofta lära sig viktiga funktioner som språk och kommunikation, lek, vardagsfärdigheter och skolkunskaper.

Barnen kan också få hjälp att hantera beteenden som utbrott. Källa: Autismforum, landstinget