Föräldrar upprörda över trafiksituation vid Slättgårdsskolan

slattgardsskolan
Föräldraro är oroade över trafiksituationen vid Slättgårdsskolan.
När barnen hoppar av bussen vid Slättgårdsskolan måste de korsa en trafikerad 50-väg utan övergångsställe.
Föräldrar gjorde en anmälan till staden, men fick till svar at ingen åtgärd är planerad.
– Väntar de på att det ska ske en olycka? undrar föräldern Kira Carpelan.

Barnen som kommer med skolbuss till Slättgårdsskolan måste korsa Frimurarvägen, som är en trafikerad väg utan övergångställe. Det rår dessutom ingen 30-väg, utan 50 som gäller på vägen.

–Många blir hämtade och lämnade med bil och där många stannar på vägen utanför. Det är dessutom 50 och inte 30 på Frimurarvägen och dåligt sikt, säger Kira Carpelan som är förälder till ett barn i förskoleklass.

Hon och hennes man gjorde en anmälan till staden om trafiksituationen.

I svaret från staden står att trafikkontoret successivt tillgänglighetsanpassar övergångsställen och andra platser runtom i stan. ”I samband med att turen kommer till kommer till Bredäng kommer vi att se över vilka åtgärder som är möjliga på Frimurarvägen.” Innan dess kommer inga åtgärder att göras.

– De skriver att de går på statistik. Väntar de på att det ska ske en olycka först, säger Kira Carpelan.

I svaret hänvisas även till gångtunneln som finns. ”Där kan ni föräldrar göra en insats och lära era barn att använda tunneln”.

– De försöker avfärda problemet och lämpa över ansvaret på oss föräldrar. Men sedan de började förtäta i området har de byggt nära trottoaren. Tidigare fanns en nergång till gångtunneln, men den är borta. För att ta sig ner till tunneln nu måste man ta sig ner för en 30-gradig lutning, ner för en lerig slänt, säger Kira Carpelan.

Hon är mycket besviken på svaret från staden och tillägger.

– När det byggdes nära oss anlades direkt ett provisoriskt övergångsställe. Det är märkligt att det inte kan göras vid skolan.