Föräldrar tvingas betala efter rån

TYRESÖ Sex föräldrar ska betala skadestånd till två ungdomar som fallit offer för ett rån som deras fyra då omyndiga söner begick 2010. Föräldrarna ska gemensamt betala upp till 8 840 kronor till de unga männen, vilket är gränsen för vad man kan kräva.

Två av föräldrarna som är ensamstående uppger att det skulle få svåra ekonomiska följder för dem om de tvingas medverka till att skadestånden betalas. Innan rånet begicks sökte de hjälp hos socialtjänsten.

Enligt skadeståndslagen kan summan minskas om föräldern gjort allt som rimligen står i hans eller hennes makt för att förhindra barnet att begå brott. Tingsrätten ansåg inte att det är så i det här fallet.