Föräldrar rasar mot uppsägning av förskolor

Lars Badlund, förälder på Silverskogens förskola i Sollentuna.
Lars Badlund, förälder på Silverskogens förskola i Sollentuna.
Silverskogens förskola kan förlora hyreskontraktet när det tillfäliga bygglovet gått ut.
Silverskogens förskola kan förlora hyreskontraktet när det tillfäliga bygglovet gått ut.
Lars Badlund, förälder på Silverskogens förskola i Sollentuna.
Lars Badlund, förälder på Silverskogens förskola i Sollentuna.
Två förskolor i Silverdal är på väg att förlora sina hyreskontrakt.
Nu befarar föräldrarna att det kan bli slutet för verksamheten.
– I praktiken innebär det att de läggs ner, säger Lars Badlund.

Två privata förskolor i Sollentuna kan vara på väg att förlora sina hyreskontrakt. Silverskogen och Silverbäcken i Helenelund har sin verksamhet i paviljonger vars tillfälliga bygglov har nått, eller är på väg att nå, den bortre gränsen för vad som är lagligt.

– Vi kan inte förlänga avtalen längre, de har stått där i 15 år, säger trafik- och fastighetsnämndens ordförande Moa Rasmusson (L).

Beskedet, som nådde föräldrarna så sent som i måndags, har fått många att gå i taket. Kommunen har lovat att försöka hitta nya lokaler – om de två privata utförarna vill fortsätta driva sin verksamhet. Men några garantier om när dessa ersättningslokaler kan bli tillgängliga – eller var i Sollentuna de kan hittas – har kommunen inte kunnat lämna.

Det kanske inte är kommunen som stänger förskolan, men de tar bort möjligheten att fortsätta driva den

Lars Badlund, förälder

Sammantaget kan detta innebära att de istället kan tvingas lägga ner, befarar föräldrarna.

– Vi ser en risk att föräldrar tar sina barn härifrån, och att personal söker sig vidare om det inte finns några garantier på att verksamheten ska finnas kvar efter 2019. Det kanske inte är kommunen som stänger förskolan, men de tar bort möjligheten att fortsätta driva den, säger Lars Badlund, förälder på Silverskogens förskola.

I eftermiddag kommer flera av dem att demonstrera.

Klockan 17.30, inför trafik- och fastighetsnämndens möte, kommer de att sluta upp utanför kommunhuset för att visa sitt missnöje med hur kommunen hanterat processen – men också söka dialog med politikerna.

– Det blir en lugn och fredlig demonstration, vi tror att det fortfarande finns en möjlighet att påverka, säger Lars Badlund.

Tidigare hade Sollentuna kommun tänkt bygga en permanent förskola på platsen, och på så vis lösa problemet med de tillfälliga byggloven. Men nu har antalet barn – och därmed behovet av en ny förskola – minskat, enligt kommunen.

– Vi kommer inte att bygga nytt, baserat på att det inte finns behov utifrån befolkningsprognoserna. Om de här förskolorna inte drivs vidare i andra lokaler får barnen plats på andra förskolor i området, säger Moa Rasmusson.

Detta besked, som även nått föräldrarna, har knappast blidkat de upprörda känslorna. En annan förälder på Silverskogen, Christina Grass Blom, poängterar att många gjort aktiva val när de ställt sina barn i kö till denna.

– Det är en mindre förskola med en utpräglad utomhuspedagogik och ett eget kök som lagar ekologisk mat. Den är oerhört populär och vi har valt detta av en anledning. Ett sånt här beslut urholkar valfriheten fullkomligt, säger hon.

Även hon är kritisk till kommunikationen i frågan.

– Kommunen har mörkat den här nedläggningen och vi är jätteupprörda, säger hon.

Moa Rasmusson (L) försäkrar att så inte är fallet – och medger samtidigt att kommunikationen hade kunnat vara bättre.

– Vi har en ambition att vara tydliga men vi tar åt oss av att vi hade kunnat vara tydligare i ett tidigare skede. Däremot har förutsättningarna förändrats genom åren. Vi har börjat jobba mer strategiskt och prioriterar resurserna där de verkligen behövs, säger hon.

Vi hade kunnat vara tydligare i ett tidigare skede

Moa Rasmusson (L)

 

Beslutet om att säga upp de två förskolornas hyreskontrakt skulle ha tagits av trafik- och fastighetsnämnden ikväll, torsdag den 22 mars. Men i sista stund – under eftermiddagen – har de beslutat att skjuta upp det en månad. Under tiden ska föräldrarna bjudas in till ett möte.