Föräldrar varnas – här är ökad badrisk

Slukhålen på Erstaviksbadets havsbotten hinner inte rusta. Nu sätts varningsskyltar upp
Slukhålen på Erstaviksbadets havsbotten hinner inte rusta. Nu sätts varningsskyltar upp
Badsäsongen närmar sig.
Men slukhålsbadet hinner inte rustas.
Nu sätts varningsskyltar upp.
Kommunen hoppas att det ska räcka för att göra föräldrar uppmärksamma på var deras barn inte ska bada.

Erstaviksbadet är i behov av upprustning.

Slukhål i havsbotten gör det livsfarligt att bada på vissa platser i vattnet.

Mitt i Nacka har tidigare skrivit om behovet av att rusta upp badplatsen.

Kommunens tjänstemän som ansvarar för upprustningen konstaterar att de inte kommer att hinna med att åtgärda bristerna till årets badsäsong.

Politikerna i natur- och trafiknämnden har i sin tur bett tjänstemännen att undersöka om det tills vidare går att fylla slukhålen med sand. Det har inte visat sig möjligt. Tjänstemännen har inte lyckats få tag på någon pråm som behövs för arbetet.

Tar för lång tid

Och länsstyrelsen som ska besluta om det är tillåtet att fylla slukhålen med sand, kommer att behöva så lång tid på sig att behandla frågan att ett beslut inte kommer före badsäsongen.

Dykare har istället besiktigat botten och märkt upp de ställen på botten som är dåliga och som inte bör beträdas. Skyltar kommer att sättas upp på badet, med information om de farliga platserna.

Under maj till september kommer botten dessutom att undersökas en gång i månaden för att se om det behövs ytterligare åtgärder.

Tjänstemännen bedömer att det innebär något ökad risk för barn att bada men att den information som sätts upp på badet, och publiceras på kommunens hemsida, bör räcka för att uppmärksamma föräldrar att ha extra uppsikt över barnen.

En permanent upprustning av badet planeras till september.