ANNONS

Föräldrar vill betala för bättre förskola

Nio av tio småbarnsföräldrar i Solna är beredda att betala mer för sin barnsomsorg – om de får mer för pengarna. Högst på önskelistan står mindre barngrupper.
ANNONS

Kristdemokraterna i Solna skickade nyligen ut enkäter till 1 200 familjer med barn i 1–3-årsåldern i stadsdelarna Bergshamra, Frösunda och Huvudsta.

Resultatet visade att 88 procent av föräldrarna är beredda att betala en högre avgift för barnomsorgen än vad de gör i dag om pengarna används till ”rätt” saker.

Majoriteten säger ja till dyrare förskola om barngrupperna blir mindre. Övriga ja-sägare tycker att pengar bör satsas på att barnen får mat lagad på förskolan, att personalens löner bör höjas eller att lokalerna ska ökas.

– Det är ett lite förvånande resultat att det är så många som vill betala lite mer i avgift vilket i dag begränsas av maxtaxan. Det är en fråga som måste drivas på riksnivå, men vi ska såklart försöka påverka våra partikollegor i riksdagen så mycket som möjligt, säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd i Solna stad.

Föräldrarna anser att utbildad personal och låg personalomsättning är mest avgörande för vilken kvalitet förskolan håller. Enkäten visar också att 60 procent vill vara hemma längre tid med sina barn, något som är en hjärtefråga för Kristdemokraterna.

– Det här är något som jag ofta får höra. Många tycker framförallt att det är jobbigt att lämna ifrån sig sina ettåringar, säger Appelgren.

KD i Solna lovar nu att arbeta hårt för färre barn i förskolegrupperna och att fler ska kunna vara hemma längre. En konkret lösning är att satsa mer pengar på den öppna förskolan.

– Vi anser att öppna förskolans utbud måste utökas och även erbjuda verksamhet för barn mellan tre till fem år. Det kan till exempel vara inspirerande seminarier för föräldrar och parklekar av olika slag.

KD vill också satsa på mer information till föräldrarna. Många familjer i Solna känner inte till alla salternativ, enligt Malin Appelgren.

ANNONS

– Vi behöver bli bättre på att informera om hur man söker vårdnadsbidrag och att det finns dagmammor. Och få vet om att två familjer kan gå ihop, passa varandras barn och få bidrag från kommunen för det, förutsatt att föräldrarna jobbar minst halvtid.

Fakta

Enkätsvaren

88 procent är villiga att betala mer för barnomsorg.

63 procent vill betala för att få mindre barngrupper.

14 procent önskar att barnen får mat som lagas i förskolan.

4 procent tycker att personalens löner ska höjas.

2 procent vill satsa på större lokaler.

12 procent vill inte betala mer för barnomsorg.

Källa: KD