Föräldrar vill stoppa utbyggnad av skola

Stoppa planeringen!

Föräldrar anklagar kommunen för att gå bakom ryggen på dem när Töjnaskolan ska byggas ut.

Föräldrarna ska få information, lovar politikerna.

Töjnaskolan ska byggas ut och planen är att mer än fördubbla antalet platser, från 300 till 750. En del föräldrar reagerar dock på hur planeringen av utbyggnaden hittills gått till.

– Kommunen har mer ­eller mindre bakvägen arbetat med en utbyggnad av skolan, säger föräldern och grannen till skolan Magnus Jäder.

Han fick vetskap om planeringsarbetet först när en representant för föräldrarådet begärde ut handlingar från kommunen. Av ritningar han tagit del av framgår att stora gräsytor vid skolan är tänkta att tas i anspråk för nya skollokaler.

Magnus Jäder tycker att det är bra att skolan byggs ut så att det finns fler platser.

– Det vi vänder oss mot är sättet som arbetet bedrivs på, Det är ingen i området som blivit tillfrågad. Likaså det stora antalet elever som ska få plats i skolan.

– Man gör inte en förstudie innan man diskuterar med de boende. Först måste vi få till ett informationsmöte och stoppa planändringen. Det här sker inte i demokratisk anda. Vi vill få till en dialog, säger Magnus Jäder.

Jäder ifrågasätter också om Norängsvägen, villagatan i anslutning till Töjnaskolan, klarar att ta emot mer biltrafik som blir följden av en utbyggd skola.

Carina Knorpp (FP), förste vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, säger att information om planarbetet har gått ut via en dialog mellan kommunen och skolans rektor.

– Hur rektorn kommunicerar vidare till föräldrarna vet jag inte, säger Knorpp, som hoppas att föräldrarådet får information av rektorn.

– Det är viktigt att det informeras i rätt tid så att informationen blir riktig.

Kommunen ska utreda hur trafikökningen ska mötas. Att skolan ligger där den ligger, där skolbarnen bor, är enligt Knorpp trots allt en fördel.

– Det är bra att skolan ligger där barnen finns så att de kan ta sig dit till fots.

En tidsplan för utbyggnaden av Töjnaskolan väntas i höst.

Fakta

Kullarna växer med 1 300 barn fram till 2018

Skolorna i Sollentuna behöver generellt mer lokalytor i takt med att barnkullarna växer och att tillfälliga lokallösningar, som paviljonger, måste ersättas med permanenta lösningar. Största ökningar väntas i Tureberg (där Töjnaskolan ingår) +470 barn, Edsberg +300 och Helenelund +300 barn.

Mellan 2013 och 2018 väntas barnkullarna öka med +1 300 barn i åldersspannet 6 till 15 år.

I december 2012 fanns det 9 381 barn i de åldrarna i kommunen.

Källa: Sollentuna kommun