ANNONS

Föräldrarna vill ha folkomröstning för att rädda Eriksbergsskolan

Demonstration för Eriksbergsskolan, Sollentuna
Föräldrar och elever demonstrerade utanför kommunhuset precis före kommunfullmäktige på torsdagen.
Stängningen av Eriksbergsskolan debatterades i fullmäktige i går, men något beslut om stängning togs inte. I stället drev S, V, MP och SP igenom en minoritetsåterremiss.
Föräldrar och elever höll en manifestation före fullmäktige och kommer om det behövs starta en namninsamling för folkomröstning.
ANNONS

– Det är positivt att de sköt upp beslutet. Vi vill att de ska göra en noggrannare utredning men det är oroande att de har så kort tid på sig med tanke på den stora mängden svagheter som finns i utredningen, säger Anna Ringström som har barn på Eriksbergsskolan.

Eriksbergsskolan, Sollentuna, nedläggningshotad

Anna Ringström har ritat den här kampanjbilden med en drake, som symboliserar kommunen, som slingrar sig runt Eriksbergsskolan. Illustration: Anna Ringström

För föräldrarna på Eriksbergsskolan kom det som en chock när man i oktober fick besked om att skolan skulle rivas och att eleverna skulle ”samlokaliseras” till Helenelundsskolan.

– Kommunikationen har hela tiden varit att Eriksbergsskolan ska byggas upp igen och fram tills i februari i år har beskedet varit att eleverna under tiden ska evakueras till paviljongerna i Fågelsångsparken när Töjnanskolans elever flyttar ut, säger Anna Ringström.

”Behov av skola väster om järnvägen”

Efter massiva protester från föräldrarna på både Eriksbergsskolan och Helenelundsskolan beslutade kommunstyrelsen den 11 november att vänta med beslutet om vart Eriksbergsskolans cirka 150 elever ska ta vägen. Däremot togs beslutet att föreslå kommunfullmäktige att lägga ner Eriksbergsskolan.

Men på kommunfullmäktige i går tog det alltså stopp, åtminstone tillfälligt. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sollentunapartiet yrkade på minoritetsåterremiss, och den stöddes även av Per Altenberg (L).

Nedläggningen av Eriksbergsskolan ser ut att återremitteras

ANNONS

– Vi tror att det kommer att finnas behov av en skola väster om järnvägen, säger Joakim Jonsson (S), oppositionsråd.

Parollen är ”utred bättre”

Föräldrarna har kämpat mot kommunledningens planer under parollen ”utred bättre”. De har varit starkt kritiska till utredningen som utgör underlag till kommunstyrelsens beslut att lägga ner Eriksbergsskolan. Bland annat är kommunens befolkningsprognos osäker eller till och med felaktig, menar de.

Demo för Eriksbergsskolan, Sollentuna

Eriksbergsskolans föräldrar och elever protesterade innan kommunfullmäktige den 21 november. Foto: Läsarbild

– Den överkapacitet av skolplatser som de hänvisar till gäller bara i Silverdal. I de andra områdena är det snarare underkapacitet och läggs Eriksbergsskolan ner så påverkar det de andra skolorna, inte bara Helenelundsskolan utan även Tegelhagens skola och Töjnanskolan, säger Anna Ringström.

Kan bli namninsamling för folkomröstning

Den 2 december tas Eriksbergsskolan upp i kommunstyrelsen igen, och därefter i kommunfullmäktige den 12 december.

De engagerade föräldrarna fortsätter sin kamp för att rädda Eriksbergsskolan. Om ett beslut om nedläggning tas kommer föräldrarna starta en namninsamling för att få till en folkomröstning. Det krävs att man får ihop namnunderskrifter från 10 procent av de röstberättigade i kommunen.

– Det handlar om cirka 5 300 namn, och så ska vi ha några till för att vara på säkra sidan, säger Anna Ringström.