ANNONS

Här får föräldrarna hjälp med amning

amning, föräldrar, spädbarn, barn, mamma
Föräldrar med amningsproblem får hjälp i Rotebro. Arkivbild.
Fördelarna med amning är många men ibland innebär det omfattande problem. Nu kan föräldrar med amningssvårigheter få stöd på en specialistmottagning i Rotebro.
ANNONS

I slutet av april kom beskedet att amningsmottagnignen på Danderyds sjukhus stänger ner. Föräldrar som kämpar med amningen har därefter haft möjligheten att vända sig till barnavårdscentralen för hjälp och stöd.

Men för vissa föräldrar räcker deras råd inte till utan de behöver fördjupat stöd.

– Det är mödrar med mer komplicerad amningsproblematik. Det kan handla om kvinnor som får sår på bröstvårtorna, barn som inte får kontakt eller inte går upp i vikt, säger Ulrika Lindström, verksamhetschef för BVC Nordväst där Rotebro.

Men nu kan de få hjälp i Rotebro. Rotebro barnavårdscentral har tillsamman med Akademiskt primärvårdcentrum startat upp en amningsmottagning. Mottagningen är ett forskningsprojekt som startade i februari i år och kommer fortsätta till februari 2019.

Trots att de flesta nyblivna föräldrar är medvetna om fördelarna och har en ambition att amma sitt barn tyder amningsstatistik som Socialstyrelsen sammanställer på att barn i åldern en vecka till fyra månader ammas i allt mindre utsträckning, Barnavårdscentralen nordväst. Syftet med forskningsprojektet är att se om tidiga insatser kan få fler föräldrar att upprätthålla amning.

Mottagning riktar sig till föräldrar i Sollentuna, Väsby, Kallhäll, Kungsängen, Sigtuna och Märsta och får i snitt sex till åtta besök i veckan. De flesta besökare som kommer dit fyra dagar efter förlossningen.

– Fokus vid besöket på amningsmottagningen är kvinnan och enbart amningssituationen, säger Ulrika Lindström.

En förhoppning är att fler amningsmottagningar ska öppna inom en snar framtid, enligt Ulrika Lindström. Var och när är inget som de kan ge besked om ännu.

– Vi tar ställning till det efter att det här projektet har utvärderats. Om det finns resurser kan den här mottagningen förlängas och fler mottagningar kan öppna.

ANNONS
ANNONS