ANNONS

Klubbat: Så förändrar Upplands-Bro sitt trygghetsarbete

Upplands-Bro, trygghetsarbete, Trygghets- och preventionschef, Rafif Makboul
Kommunens trygghets- och preventionschef Rafif Makboul.
När politikerna i trygghetsutskottet hade möte i slutet av november togs två beslut som berör kommunens tio trygghetsvärdar och två brobyggare.
ANNONS

Trygghetsvärdarna arbetar kvällar och helger och är anställda på timme. Medan brobyggarna är ett projekt som har finansierat genom kommunens sociala investeringsfond. Enligt planen avslutades projektet under sommaren 2019. Vid sitt senaste möte i trygghetsutskottet bestämde politikerna två saker.

Trygghetsvärdar blir fältassistenter

Tio trygghetsvärdar kommer bli fyra fältassistenter som arbetar heltid – under alla veckans dagar, i stället för bara på fredag– och lördagskvällar.

Detta innebär att kommunen nu går ut i en rekryteringsprocess för att hitta två nya fältassistenter.

Vadå? Bara två? Inte fyra?

Så här ligger det till. Projektet Brobyggarna permanentas och goda erfarenheter överförs i de resterande två heltidsanställda fältassistenterna.

Rafif Makboul, Trygghets- och preventionschef. Foto: Upplands-Bro kommun

Mer kontinuitet är ambitionen

Några av de fyra fältarna kommer arbeta dagtid, och några kvällstid. Under kvällar och helger kommer de alltid arbeta i par.

– Vi har känt att vi vill utveckla den här verksamheten och skapa mer kontinuitet, det kommer även fortsatt vara personal som jobbar kvällar och helger, säger Rafif Makboul, trygghetschef, Upplands-Bro kommun.

ANNONS

När är tanken att dessa fältassistenter syns i kommunen?

– Så fort som det är möjligt. Nu ska vi rekrytera, det kan vara att våra trygghetsvärdar söker eller andra personer utifrån.

Är dessa förändringar något ni genomför till följd av vad Uppdrag granskning tog upp i sitt program?

– Vi har haft dialogen med våra trygghetsvärdar långt innan Uppdrag granskning, så det har ingenting med det att göra.

Enligt Rafif Makboul är ambitionen med förändringarna som nu genomförs två. Dels bättre kontinuitet i arbetet och även högre kvalitet i den uppsökande verksamhet som redan pågår ute i kommunen.