Förändringar i äldrevården

21 nya permanentplatser ska tillkomma på Tibblehemmet.
21 nya permanentplatser ska tillkomma på Tibblehemmet.
Tibblehemmet renoveras och delar av Attundagården ska bli demensboende. Det innebär att en del av de boende kommer att behöva flytta.

I höst kommer mycket att förändras för de som bor på äldreboende i Täby. Som Mitt i tidigare rapporterat om står det klart att Lyktans äldreboende kommer att lägga ned.

Det efter att kommunen sagt upp avtalet med HSB omsorg som driver boendet. Anledningen är att kommunen vill använda lokalerna som ett seniorcenter.

Lyktans 19 permanentboende kommer därför att behöv flytta. Tanken är att dessa ska placeras på antingen Attundagården eller Tibblehemmet. Men även där kommer det att ske förändringar.

Delar av Attundagården kommer att byggas om till demensboende. De som bor på avdelningar som ändrar inriktning kommer därför att få frågan om de vill flytta.

– Vi kommer att fråga dem om de vill flytta, men om de inte vill det så får de bo kvar. Då kommer personer med demensdiagnos att flytta in i takt med att platser blir lediga, ingen behöver flytta om de inte själva vill, säger Marie Tid, avdelningschef på äldreomsorgen i kommunen.

Totalt är det nio boendeplatser som berörs.

Även Tibblehemmet ska genomgå en större ombyggnation. Det eftersom badrummen är för små enligt Arbetsmiljöverket. I samband med att dessa byggs om ska även problem med buller i kök och allrum åtgärdas. Dessutom ska det byggas till 21 permanenta boendeplatser.

– Vi får fler och fler äldre och har helt enkelt behov av fler platser, säger Marie Tid.

De boende kommer att behöva flytta under byggnationen. I en del fall blir det endast en kortare tid, medan andra kan behöva byta boende en längre tid. Allt beror på hur lång tid ombyggnationen tar.

– Ingen behöver flytta permanent, men sen kan det ju vara så att man fått ett tillfälligt boende där man trivs och vill bo kvar, och då ska vi försöka ordna det, säger Marie Tid.