ANNONS

”Förändringarna är för barnens bästa”

Förskolan Neptunus på Skvadronsbacken är en av fyra som omfattas av förändringarna.
Förskolan Neptunus på Skvadronsbacken är en av fyra som omfattas av förändringarna.
Förskolechefen Monica Nyberg menar att förändringarna på förskolorna är för barnens bästa och att man bättre kommer kunna anpassa lokaler och miljöer efter dem, i den nya organisationen.
– Min högsta önskan är att föräldrarna kan se fördelarna med det vi gör, säger hon.
ANNONS

Många föräldrar har haft synpunkter på den nya organisationen för förskolorna på Pjäsbacken och Skvadronsbacken.

Att behöva byta pedagoger och lokaler två till tre gånger under sin förskoletid och att syskonförturen bryts, är de främsta orosmomenten.

Poängen med förändringen är enligt förskolechefen Monica Nyberg att det blir ett lugnare tempo för de små barnen om de går tillsammans, och att både inne– och utemiljön kan anpassas bättre efter de olika åldersgrupperna om man fördelar barnen i olika hus utifrån ålder.

Allt grundar sig i att vi har som mål att ge barnen en likvärdig utbildning, vilket är varje barns rättighet

Monica Nyberg, förskolechef

Grunden är den rapport som Skolinspektionen presenterade i höstas där de såg stora skillnader i kvalitet och likvärdighet i landets förskolor.

– Utifrån rapporten var vi tvugna att tänka om utifrån de förutsättningar som i har i vår organisation. Allt grundar sig i att vi har som mål att ge barnen en likvärdig utbildning, vilket är varje barns rättighet. Det är inte dåligt som det är i dag, med det kan bli så mycket bättre. Barnen har rätt till en innehållsrik, stimulerande och utmanande lärmijö enligt läroplanen och som lokalerna disponeras i dag så kan vi inte anpassa dem till det vi ska erbjuda barnen fullt ut, säger hon.

Hur tänker ni med syskonförturen, att barnen nu inte hamnar i samma hus?

ANNONS

– Det har vi haft uppe i vår barnkonsekvensanalys. Som det ser ut i dag lämnas syskonen ihop och ser varandra någon gång under dagen, men de har egna rutiner med sina avdelningar. Vi tror inte skillnaden blir så stor och kan inte se att det blir några bakslag.

”Syskonförturen är kvar”

Föräldrar har också påpekat att så här stora beslut borde tas upp i förskolenämnden. Enligt kommunen har dock förskolechefen mandat att förändra sin verksamhet som man tycker blir bäst utan att det tas beslut i nämnden.

Att syskon sprids ut på olika hus, ser flera föräldrar som att man nu bryter syskonförturen, vilket Ina Djurestål (M) ordförande i förskolenämnden inte håller med om.

 Politiker bestämmer inte hur enskilda barngrupper ska se ut.

Ina Djurestål (M)

”Syskonförturen kommer fortfarande att gälla. Byggnaderna ligger nära varandra med cirka fem minuters gångpromenad mellan varandra. Politiker bestämmer inte hur enskilda barngrupper ska se ut. Den här förändringen görs för att förstärka och förbättra den pedagogiska utvecklingen på förskolan”, svara hon i mail till Mitt i .

Förändringarna är tänkta att slå igenom efter semestrarna, vecka 32. Men redan nu i maj och juni kommer personal att gå emellan avdelningarna för att lära känna barnen, och mötas ”över husen” i olika aktiviteter, menar Monica Nyberg.

– Min högsta önskan är att föräldrarna kan se fördelarna med det vi gör, säger hon.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.