Förare sökes till Sollentunas grannsamverkansbil

Grannsamverkanbilen i Sollentuna
Så här ser den ut – grannsamverkansbilen i Sollentuna.
Nu behövs fler förare till grannsamverkansbilen i Sollentuna. Bilen bemannas av frivilliga som åker runt i kommunens bostadsområden och fungerar som polisens extra ögon och öron.

Sollentuna har sedan flera år goda erfarenheter av samverkan mellan polis, företag, föreningar och invånare. Grannsamverkansbilen är ett led i det arbetet då den rullar runt i kommunens olika bostadsområden för att dels vara synliga, dels vara ”ögon på stan”. På så sätt försvårar bilen att brott sker, samtidigt som den ger ökad trygghet.

Kommunen bjuder på lunch

Men nu behövs alltså fler frivilliga som kan bemanna bilen. Vill du hjälpa till så kommer du i första hand att köra dagtid tillsammans med ytterligare en förare eller en bisittare. Polisen förser er med aktuell information inför varje pass och kommunen bjuder på lunch.

Om du är intresserad så kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på telefon (08-57921000) eller via mejl (kontaktcenter@sollentuna.se).

Fakta

Det här gör en grannsamverkansförare

Lämnar iakttagelser/vittneslappar till kringboende.

Håller kontakt med grannsamverkansområde.

Håller ögonen öppna i kommunens större bostadsområden och på större p-platser.

Delar ut varningsbrev till kringboende efter bostadsinbrott.

Källa: Sollentuna kommun