ANNONS

Här är skolan som förbättrat sitt resultat mest i Skärholmen

stsl, bredängskolan, betyg, niorna. FV: Ramina Salaev, Maja Bergman (uppe), Lisa Farhan (nere), Maxine Diakite.
Ramina Salaev, Maja Bergman, Lisa Farhan och Maxine Diakite är nöjda med hur Bredängsskolan har jobbat för att förbättra elevernas resultat.
Fler lärare per klass, engagerade lärare och inte bara vad utan hur man lär sig, har fått Bredängsskolan att lyfta rejält. I år nådde 78,6 procent av niorna kunskapskraven i alla ämnen, förra året var siffran endast 62, 2.
– Man märker stor skillnad mot förr, säger Lisa Farhan, 15 år.
ANNONS

Bredängsskolan är bäst i Skärholmen om man tittar på andelen niondeklassare som når upp till kunskapskraven i alla ämnen. Jämfört med förra året har skolan tagit ett rejält kliv. De har också ökat meritvärdet från 216, 2 till 224.

Eleverna Lisa Farhan, 15 år, Maja Bergman 15 år, Maxine Diakite 15 år, Ramina Salaev 16 år och Mohammed Mahmoud 15 år går i nian, de har alla märkt av skolans ändrade arbetssätt.

stsl, bredängskolan, betyg, niorna. FV: Lisa Farhan, Maja Bergman.

 Lisa Farhan och Maja Bergman går i nian på Bredängsskolan.

– Vi har fått två lärare i varje klass i svenska och matte så fler elever kan få hjälp, det är jättebra, säger Maja Bergman.

Skolan har också lagt mycket tid på rekrytering och att hitta rätt personal som vill arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt och med de särskilda utmaningar som finns i området.

stsl, bredängskolan, betyg, niorna. FV: Rektor Anna Hoffsten, biträdande rektor Ingela Wihlner.

Bredängsskolans rektor Anna Hoffsten och biträdande rektor Ingela Wihlner är glada över de förbättringar skolan gjort sedan förra året.

– Rekrytering är en jättestor del av vårt jobb. Många har svenska som andra språk och då måste man tycka att det är viktigt och roligt och veta hur man ska jobba med det i alla ämnen, säger Anna Hoffsten, rektor på Bredängsskolan.

ANNONS

Eleverna märker stor skillnad

Att lärarna nu är mer engagerade märks tydligt menar flera elever.

– I åttan fick vi en ny lärare i matte och no, Amir, som är väldigt bra. Han förklarar saker så att det är lätta att förstå och har ändrat elevernas attityd till skolan så att vi är mer motiverade, säger Mohammed Mahmoud.

–Vi har bättre lärare nu än förr, om man gör något bra så säger de det. Och de berättar vad och hur man ska göra för att nå målen, säger Ramina Salaev.

Och det här är en viktig punkt.

–Det handlar inte bara om vad man ska göra utan att få lära sig hur man ska göra det, säger Anna Hoffsten.

Ligger fortfarande under snittet i Stockholm

Men fortfarande har skolan en bit kvar för att nå upp till snittresultat i Stockholm där 80,5 procent av eleverna var godkända i alla ämnen och meritvärdet var 250.

Enligt Anna Hoffgren har skolan en tydlig plan på hur de ska gå vidare. Inför detta läsår har skolan anställt både en speciallärare och en specialpedagog för högstadiet som vid behov träffar elever och tar reda på vilket stöd och hjälp de behöver. Och som handleder lärarna i hur de ska hjälpa eleverna att nå dit.

Skolans alla lärare går nu även en fortbildning i hur man jobbar på ett språkutvecklande sätt.

De ska också förbättra den digitala kommunikationen för att bättre nå ut till föräldrar så att de kan hjälpa eleverna med skoluppgifter. Samt jobba med värdegrund, stämning, gott språkbruk och bra arbetsro.

Skolans biträdande rektor Ingela Wilhner hoppas även på mer pengar från staden.

– Min dröm är att vi kunde ha två lärare per klass i årskurs 7, 8 och 9. Men vi har ju också ett krav att ha en budget i balans, säger hon.

Högst meritvärde i Skärholmen hade Slättgårdskolan med 248, vilket är en försämring jämfört med förra årets värde på 251, 8. Även Slättgårdsskolan har höjt andelen elever som blir godkända i alla ämnen från 68,2 procent till 77,8 procent.