Förberedelse till terrorbrott tas inte upp av Högsta domstolen

Högsta Domstolen
Högsta domstolen tar inte upp fallet
Fyra män åtalades tidigare i år för förberedelse till terrorbrott och terrorfinansiering.
Männen friades av Hovrätten för misstankarna om förberedelse till terrorbrott men dömde tre av dem för terrorfinansiering.
Männen överklagade domen till Högsta domstolen – men nu står det fast att de inte tar upp domen.

En 46-åriga man dömdes tidigare i år av Solna tingsrätt till sju års fängelse för förberedelse till terroristbrott och för att ha finansierat terroristverksamhet.

Domen överklagades till Svea hovrätt som frikände mannen från misstankarna om förberedelse till terroristbrott men dömde honom för finansieringen av terrorverksamhet.

Stockholmare dömda

En man tidigare skriven i Akalla friades också från misstankarna om förberedelse till terroristbrott men dömdes även han för terrorfinansiering.

En man som står skriven i Jordbro dömdes med de två andra männen för terrorfinansiering. En fjärde man, skriven i Rinkeby, som stod misstänkt för terrorfinansiering friades helt från misstankarna.

Männen dömdes till mellan fyra och sex månaders fängelse och på grund av hovrättens dom kommer ingen att utvisas från landet.

Högsta domstolen prövar inte fallet

Männen överklagade domen till Högsta domstolen. Men i dag kom beskedet att Högsta domstolen inte tänker pröva fallet.

Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat. Alltså att skapa vägledande avgöranden i brottsfall.

De har gått igenom materialet men anser inte att det finns något skäl att pröva ärendet.

Det innebär alltså att hovrättens dom vinner laga kraft, och de dömda männen kommer nu få avtjäna sina fängelsestraff.

Terroravsikt inte bevisad

Hovrätten ansåg när domen föll att det inte var bevisat att 46-åringen haft tillgång till alla de kemikalier som åklagaren påstod. De kemikalier och andra föremål som mannen förvarade hade visserligen kunnat användas i brottsligt syfte, skrev hovrätten – men det var inte bevisat att han hade för avsikt att använda dessa till terrorbrott.

Enligt Expressen har personer med insyn i utredningen tidigare sagt att männen planerade en storskalig attack med bomb och gas i Stockholm.