46-åring frias från förberedelse till terrorbrott i hovrätten

Svea hovrätt friar mannen från förberedelse till terroristbrott.
Svea hovrätt friar mannen från förberedelse till terroristbrott.
Hovrätten frikänner den 46-åring som av Solna tingsrätt dömdes för förberedelse till terroristbrott. Hovrätten menar att det inte är bevisat att han haft tillgång till alla de kemikalier som nämns i åtalet. Det är heller inte bevisat att de kemikalier han hade var till för att begå ett terroristbrott.

Den 46-årige man som greps i Jämtland och senare dömdes i Solna tingsrätt för förberedelse till terroristbrott frias. Det meddelade Svea hovrätt under onsdagen.

Han döms däremot för finansiering av terroristbrott. Påföljden blir fyra månader, men han kommer på grund av hovrättsdomen inte utvisas från landet.

–  Hovrätten har i domen konstaterat att åklagaren har pekat på flera besvärande omständigheter för den nu frikände mannen. Den bevisning som hovrätten har tagit del av är dock inte tillräcklig för att döma vare sig honom eller den andre åtalade mannen för förberedelse till terroristbrott, säger hovrättslagmannen Ragnar Palmkvist, ordförande i målet i ett pressmeddelande.

Terroravsikt inte bevisad

Hovrätten anser, likt tingsrätten, att det inte är bevisat att 46-åringen haft tillgång till alla de kemikalier som åklagaren påstått. De kemikalier och andra föremål som mannen förvarade hade visserligen kunnat användas i brottsligt syfte, skriver hovrätten – men det är inte bevisat att han hade för avsikt att använda dessa till terrorbrott.

Enligt Expressen har personer med insyn i utredningen tidigare sagt att männen planerade en storskalig attack med bomb och gas i Stockholm.

Fler döms för terrorfinansiering

30-åringen, tidigare skriven i Akalla, som friades av tingsrätten från förberedelse till terroristbrott frias även i hovrätten. Han döms däremot för terrorfinansiering vid två tillfällen. Där blir påföljden sex månader.

En tredje man, skriven i Jordbro, döms precis som i tingsrätten för terrorfinansiering med påföljden fyra månader.

39-åringen, tidigare skriven i Rinkeby, frias precis som i tingsrätten från terrorfinansiering.